لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

اختراع حروف الفبا در کدام کشور به وقوع پیوست؟

   هانا تهرانی
  2 خرداد 18:44

21 پرسش 82 پاسخ 213 امتیاز
علوم تجربی ششم دبستان

اختراع حروف الفبا در کدام کشور به وقوع پیوست؟
1اسپانیا
2_یونان
3_ایران
4_فرانسه
:)


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   ستایش پورعلیخان
در 13 خرداد 12:11

1 پرسش 38 پاسخ 192 امتیاز

اولین کشور کشور یونان بود که اعداد یونانی هم اختراع کردن البته به خاطر سخت بودن نوشتنشون اعراب اعداد عربی رو اختراع کردن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. با تشکر

   هادی بهاری
در 4 خرداد 11:59

0 پرسش 13 پاسخ 28 امتیاز

یونان

   علی حسینی
در 3 خرداد 12:31

0 پرسش 106 پاسخ 591 امتیاز

اولین بار حروف الفبا در یونان اختراع شد.
البته بهتر بود در سوال نوشته می شد اولین کشور که زبان در آن اختراع شد.
وگرنه در تمامی کشور های نام برده شده زبان به نوعی اختراع شده است.

   هانا تهرانی
در 3 خرداد 11:28

21 پرسش 82 پاسخ 213 امتیاز

نه پاسخ هاتون اشتباست
:(

   
در 23 تیر 11:52

11 پرسش 171 پاسخ 2553 امتیاز

یونان

   سورین سلیمی نیا
در 7 خرداد 16:51

0 پرسش 12 پاسخ 8 امتیاز

۲\ یونان

   محمدتقی قدرتی کلاتی
در 4 خرداد 13:01

0 پرسش 8 پاسخ 5 امتیاز

یونان............................................................../.............................................................

   کیارش نوباغی
در 3 خرداد 18:23

0 پرسش 230 پاسخ 228 امتیاز

یونان

   احمد بابائی
در 2 خرداد 23:40

4 پرسش 32 پاسخ 38 امتیاز

مصریان

   احمد جعفر تهرانی
در 2 خرداد 22:16

11 پرسش 35 پاسخ 87 امتیاز

اولین بار در مصر حروف الفبا اختراع شد