لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

چرا امونیوم توسط باکتری های نیترات ساز به نیترات تبدیل میشود؟

   jahad m
  2 خرداد 18:38

2 پرسش 2 پاسخ 9 امتیاز
زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

در شکل مربوط به صفحه 111 زیست چرا امونیوم توسط باکتری های نیترات ساز به نیترات تبدیل میشود با وجود اینکه میتواند به طور مستقیم توسط ریشه جذب شود؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   حسام محمدی
در 17 خرداد 22:27

0 پرسش 26 پاسخ 161 امتیاز

در نهایت ریشه آمونیوم را جذب می کند اما برای اینکه بتواند بیشتر از نیتروژن تثبیت شده استفاده کند ابتدا آن را به نیترات تبدیل میکند زیرا با این کار ریشه راحت تر از خود آمونیوم میتواند از نیتروژن بهره خود را ببرد

   علی حسینی
در 3 خرداد 12:26

0 پرسش 107 پاسخ 597 امتیاز

به این دلیل که گیاهان نمی توانند آمونیوم را به طور مستقیم دریافت کنند و از نیتروژن آن بهره کافی را ببرند به این باکتری ها آمونیوم را به نیترات که قابل جذب توسط گیاهان است تبدیل می کند.

   سهیل خان
در 3 خرداد 1:59

11 پرسش 42 پاسخ 80 امتیاز

برای بیشتر شدن امونیوم داخل ریشه