لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

چرادر لایه هایی بالایی هواکره یون نیز وجود دارد؟

   سیدمحمد سیدحسینی
  6 دی 15:23
شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری

چرادر لایه هایی بالایی هواکره یون نیز وجود دارد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   محمد مهدی نصیری زرندی
در 21 اردیبهشت 12:54

زیرا پرتو های خورشیدی که انرژی بالایی نیز دارند به این ذرات تابیده و الکترون ها را با صرف انرژی بسیار زیاد از اتم جدا می کنند در نتیجه اتم به یون مثبت تبدیل می شود

   arefeh mousavian
در 7 دی 12:18

زیرا پرتوهای پرانرژی خورشید مولکول ها و اتم های موجود در این لایه را تحت تاثیر قرار داده و ذرات را به یون های مثبت تبدیل میکند.