لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

حکم نماز در سفر ۱۸ روزه

   Exo L
  31 اردیبهشت 19:25

1 پرسش 4 پاسخ 11 امتیاز
هدیه های آسمانی ششم دبستان

فردی در ۱ ساعت بعد از اذان(بعو از ظهر) به مدت ۱۸ روز به سفر به کیش (از خراسان جنوبی) حرکت میکند اما ۱۸ روز اقامت ندارد و در روز ۹ بر میگردد حکم نماز او چیست؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علی حسینی
در 1 خرداد 14:38

0 پرسش 106 پاسخ 591 امتیاز

واجب است.

   ساینا کمالی زاده
در 12 خرداد 15:18

0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

نمازش شکسته است

   مبین مظاهری
در 10 خرداد 11:41

1 پرسش 39 پاسخ 44 امتیاز

شکسته .

   مبین مظاهری
در 10 خرداد 11:41

1 پرسش 39 پاسخ 44 امتیاز

شکسته .

   دانیال عبدالعلی زاده
در 23 مرداد 10:52

3 پرسش 22 پاسخ 42 امتیاز

شکسته است اما اگر یک روز دیگر هم بماند و قصد 10 روز کند،درست است.

   مبین مظاهری
در 10 خرداد 11:41

1 پرسش 39 پاسخ 44 امتیاز

شکسته .

   مبین مظاهری
در 10 خرداد 11:41

1 پرسش 39 پاسخ 44 امتیاز

شکسته .

   مبین مظاهری
در 10 خرداد 11:41

1 پرسش 39 پاسخ 44 امتیاز

شکسته .

   سورین سلیمی نیا
در 7 خرداد 16:56

0 پرسش 12 پاسخ 8 امتیاز

صحیح است

   Hadi Ahmadi
در 3 خرداد 15:44

0 پرسش 10 پاسخ 40 امتیاز

اولا نماز مسافر ربطی به زمان سفر نداره و اونی که ربط داره روزه هست
دوما اگر به قصد بیشتر از ۱۰ روز سفر کند ۲۲/۵ کیلومتر از وطن خود دور شود و نمازش را کامل بخواند ولی به دلیلی باید از سفر قبل ۱۰ روز برگردد نمازش صحیح است و اگر قصد سفر کمتر از ۱۰ روز را داشته باشد باید نمازش را شکسته بخواند

   حسین باقری
در 2 خرداد 13:04

0 پرسش 4 پاسخ 2 امتیاز

آن نماز را کامل خواند

   ارتین حاجی
در 1 خرداد 20:32

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

کامل است

   سیدمصطفی محیطی
در 1 خرداد 18:16

0 پرسش 14 پاسخ 11 امتیاز

باید تا وقتی آنجاست نماز هایش را کامل بخواند

   ارین معمارباشی
در 1 خرداد 16:07

3 پرسش 16 پاسخ 26 امتیاز

کاملاً واجب است.

   رضا بوژابادی
در 31 اردیبهشت 22:05

0 پرسش 5 پاسخ 3 امتیاز

واجب

   مبین مظاهری
در 10 خرداد 11:40

1 پرسش 39 پاسخ 44 امتیاز

کامل

   Love ?
در 1 خرداد 11:57

0 پرسش 8 پاسخ 7 امتیاز

واجب

   ایلیا سلطانپور
در 1 خرداد 11:27

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

نباید بگیرد

   حامد کارگران
در 1 خرداد 8:47

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

واجب

   الی جهان
در 31 اردیبهشت 23:41

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

واجب

   دینا قادری
در 31 اردیبهشت 22:55

0 پرسش 3 پاسخ 0 امتیاز

واجب

   دینا قادری
در 31 اردیبهشت 22:55

0 پرسش 3 پاسخ 0 امتیاز

واجب

   دینا قادری
در 31 اردیبهشت 22:55

0 پرسش 3 پاسخ 0 امتیاز

واجب

   ali solimany
در 31 اردیبهشت 22:14

0 پرسش 19 پاسخ 6 امتیاز

واجب