لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

درس مساحت و محیط دایره

   شیوا جلیلی
  31 اردیبهشت 16:40

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
ریاضی ششم دبستان

مساحت و محیط شکل درون فایل را بدست آورید


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   ستایش پورعلیخان
در 13 خرداد 23:56

1 پرسش 37 پاسخ 191 امتیاز

مساحت 157 دقت کنید مساحت یه نیم دایره رو خواسته نه دایره کامل پس باید 314 دایره ی کامل رو تقسیم بر دو بکنیم محیط هم 62/8

   ali solimany
در 4 خرداد 23:16

0 پرسش 19 پاسخ 6 امتیاز

157

   Love ?
در 1 خرداد 12:04

0 پرسش 8 پاسخ 7 امتیاز

عزیزم تو بیا از اول تا محیط دایره بزرگ حساب کن بعدش محیط ها تقسیم بر دو کن اینکه نصفه دایره اول بعد بیا محیط دایره کوچک حساب کن بعد جواب بدست می آید البته باید جواب محیطو با محیط کوچک جمع کنی

   Love ?
در 1 خرداد 12:01

0 پرسش 8 پاسخ 7 امتیاز

عزیزم سوال اومده نیم دایره رو از تو شکل در اورده تو بیا فرض کن نیم دایره سر جاشه مساحت رو حساب کن

   فائقه فلاح
در 10 خرداد 19:56

1 پرسش 15 پاسخ 39 امتیاز

مساحت=۳۱۴=۱۰×۱۰×۳/۱۴
محیط=۲۰×۲۰×۳/۱۴

   محمد اسدی
در 10 خرداد 14:15

0 پرسش 14 پاسخ 13 امتیاز

مساحت 157محیط 82/8

   سورین سلیمی نیا
در 5 خرداد 22:05

0 پرسش 12 پاسخ 8 امتیاز

فقط باید مساحت نیم دایره را باید حساب کنیم:
۱۰*۱۰*۱۴\۳