لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

جداسازی اکسیژن از آهن

   هماهنگ هفتم همدان
  31 اردیبهشت 16:09

4 پرسش 19 پاسخ 54 امتیاز
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

چگونه اکسید های آهن را به آهن خالص تبدیل می کنند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علی حسینی
در 31 اردیبهشت 20:55

0 پرسش 106 پاسخ 591 امتیاز

آهن در طبیعت به صورت کانی های مختلف از جمله کانی هماتیت(fe2o3) یافت می گردد.
به منظور جداسازی آهن یا اکسیژن یا به عبارتی خالط سازی آهن به دو صورت می توان عمل کرد:
1-استفاده از کربن برای جدا سازی: در این نوع جداسازی سنگ آهن را به همراه مقداری آهک حرارت می دهند و با ذوب سنگ آهن آهن و تبدیل اکسیژن به کربن دی اکسید و خروج آن از ماده مذاب آهن خالط تولید می گردد.
2-استفاده از سدیم برای استخراج:این روش به دلایلی که در ذیل مطرح می گردد منسوخ شده است.
عواملی که موجب استفاده نکردن سدیم در فرایند استخراج آهن از سنگ آهن آن می شود:
1-مقرون به صرفه بودن استفاده از کربن در برابر سدیم
2-نگهداری راحت تر کربن نسبت به سدیم(سدیم برای جلوگیری از اکسایش باید در زیر نفت نگهداری شود)
3-دسترسی راحت تر به عنصر کربن نسبت به سدیم(برای دستیابی به سدیم نیز باید فرایند استخراج سدیم از سنگ آن را انجام داد)
پس بهترین روش استخراج سدیم همان روش اول یعنی استفاده از کربن می باشد.
موید باشید.

    & HASTI ۰۰۰
در 31 اردیبهشت 19:15

2 پرسش 13 پاسخ 82 امتیاز

سلام


در ابتدا اکسید اهن را با کربن و مقداری اهک در کوره های مخصوص حرارت می دهند . پس از حرارت در پایین کوره فلز خالص به حالت مذاب می ماند و اکسیژن در کوره به کربن دی اکسید تبدیل شده و خارج می شود.


تمام

   هستی حضرتی
در 7 خرداد 21:29

1 پرسش 17 پاسخ 20 امتیاز

اهن+کربن دی اکسید

   محمدمهدی طاهرمفرد
در 3 خرداد 12:01

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

وقتی اکسید آهن راباکربن درون کوره می گزارند کربن به کربن دی اکسید واکسیدآهن به آهن خالص تبدیل می شود

   .MEHRDAD M
در 1 خرداد 11:54

11 پرسش 73 پاسخ 192 امتیاز

سلام آهن در ابتدا ترکیب است
برای جداسازی اکسیژن از آهن ابتدا آهن در کوره های بلند به نام ذوب آهن حرارت می دهند همراه آهن کربن و آهک هم در کوره می ریزند . ترکیبات شیمیایی با حرارت بسیار بالا ذوب می شوند
آهن مذاب از لوله ای از پایین کوره خارج می شود حالت مذاب دارد
اکسیژن هم در اثر گرما به صورت کربن دی اکسید خارج می شود
موفق باشی