لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

چرا نشاسته برای بدن مفید است؟

   هستی حضرتی
  26 اردیبهشت 18:07

1 پرسش 7 پاسخ 9 امتیاز
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

نشاسته چرا برای بدن مفید است


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Elnaz Barhoun
در 27 اردیبهشت 11:36

1 پرسش 23 پاسخ 138 امتیاز

چون قندی به نام گلوکز دارد که در گیاهان ساخته می شود

   آراد ابراهیمی مقدم
در 1 خرداد 19:03

2 پرسش 119 پاسخ 558 امتیاز

زیرا باکتری های روده از آن ویتامین های KوB12میسازند و گاز حاصل از این عمل باعث گشاد شدن روده می شود که به دفع مدفوع سهولت می بخشد

   محدثه احمدی
در 4 خرداد 23:30

0 پرسش 13 پاسخ 43 امتیاز

چون تولید انرژی میکند