لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

چرا نشاسته برای بدن مفید است؟

   هستی حضرتی
  26 اردیبهشت 18:07

1 پرسش 18 پاسخ 21 امتیاز
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

نشاسته چرا برای بدن مفید است


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   آراد ابراهیمی مقدم
در 1 خرداد 19:03

2 پرسش 133 پاسخ 632 امتیاز

زیرا باکتری های روده از آن ویتامین های KوB12میسازند و گاز حاصل از این عمل باعث گشاد شدن روده می شود که به دفع مدفوع سهولت می بخشد

   Elnaz Barhoun
در 27 اردیبهشت 11:36

1 پرسش 23 پاسخ 138 امتیاز

چون قندی به نام گلوکز دارد که در گیاهان ساخته می شود

   مبینا حسینی
در 9 خرداد 16:09

5 پرسش 105 پاسخ 159 امتیاز

به علت تولید انرژی

   محدثه احمدی
در 4 خرداد 23:30

0 پرسش 13 پاسخ 43 امتیاز

چون تولید انرژی میکند