لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

کرمی که در کبد و شش گاو تشکیل هیداتیک می دهد؟

   ✖ـــ unrelenting ـــ✖
  26 اردیبهشت 10:24

135 پرسش 307 پاسخ 2961 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

کرمی ک در کبد و شش گاو تشکیل هیداتیک می دهد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   N R
در 26 اردیبهشت 19:18

4 پرسش 221 پاسخ 1468 امتیاز

یک بیماری انگلی از کرم‌های نواری از گونهٔ اکینوکوکوس است.

   دانیال کاووسی
در 2 خرداد 15:59

0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

کرم پهن

   علی پورخسروی
در 26 اردیبهشت 16:27

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

ی کرمی هست که در سگه و باعث کیست هداتیک


فک کنم تنیا اکین کوکوک باشه