لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

کرمی که در کبد و شش گاو تشکیل هیداتیک می دهد؟

   ♛ K¡¡¡ñg ♛
  26 اردیبهشت 10:24

94 پرسش 233 پاسخ 2186 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

کرمی ک در کبد و شش گاو تشکیل هیداتیک می دهد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Nima ~RH
در 26 اردیبهشت 19:18

1 پرسش 162 پاسخ 1152 امتیاز

یک بیماری انگلی از کرم‌های نواری از گونهٔ اکینوکوکوس است.

   دانیال کاووسی
در 2 خرداد 15:59

0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

کرم پهن

   علی پورخسروی
در 26 اردیبهشت 16:27

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

ی کرمی هست که در سگه و باعث کیست هداتیک


فک کنم تنیا اکین کوکوک باشه