لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

مساحت دایره با معلوم بودن محیط دایره

   امیرحسین امیری
  26 اردیبهشت 9:33

1 پرسش 16 پاسخ 17 امتیاز
ریاضی ششم دبستان

محیط دایره ای 31/4 متر است . مساحت این دایره را به دست آورید ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   هانا تهرانی
در 28 اردیبهشت 17:30

21 پرسش 84 پاسخ 220 امتیاز

خب عددپی که 3/14هستش
محیط دایره عددپی ×قطر
حالا 31/4رو تقسیم بر 3/14 میکنیم.
جواب 10 هستش که همون قطر ما هسش.
برای مساحت هم به شعاع نیاز داریم.
پس 10 تقسیم بر 2 که میشه 5 .
فرمول مساحت شعاع×شعاع×عدد پی
بنابراین:
78/5=5×5×3/14

;)

   امید فرزادیان پور
در 26 اردیبهشت 12:08

2 پرسش 42 پاسخ 59 امتیاز

3/14 × قطر=محیط
ابتدا قطر رو به دست میاریم:
3/14 ÷ محیط=قطر
3/14 ÷ 31/4=10
شعاع،نصف قطر است.پس شعاع برابر است با 5 متر.
3/14 ×شعاع × شعاع=مساحت
3/14 ×5 × 5 = 78/5

   حسین باقری
در 2 خرداد 13:06

0 پرسش 4 پاسخ 2 امتیاز

78/5جواب است

   ارین معمارباشی
در 30 اردیبهشت 18:38

3 پرسش 17 پاسخ 27 امتیاز

محیط تقسیم بر عدد πمیکنیم، قطر به دست میاید، سپس قطر را تقسیم بر دو میکنیم تا شعاع به دست اید، سپس شعاع را ضربدر شعاع و ضربدر π میکنیم، تا مساحت به دست اید

   tarannom asadi
در 29 اردیبهشت 14:52

0 پرسش 25 پاسخ -18 امتیاز

31/4+
تقسیم بر 3/1
پس فهمیدیم قطر=10 شعاع=5
مساحت دایره =شعاع*شعاع*عدد پی
5*5*3/14=78/5

   امیرحسین امیری
در 27 اردیبهشت 11:43

1 پرسش 16 پاسخ 17 امتیاز

ممنون استاد