لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

محاسبه ارتفاع آب در استوانه

   sara askari
  25 اردیبهشت 17:06

11 پرسش 48 پاسخ 101 امتیاز
ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

فلز مکعب شکلی به ابعاد5،10،15/7سانتی متر را در یک ظرف پر از آب می اندازیم .آب لبریز شده به داخل یک لیوان استوانه شکل که شعاع قاعده آن 2/5 سانتی متر است می ریزد ارتفاع اب در لیوان چقدر است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   هستی حضرتی
در 26 اردیبهشت 17:33

1 پرسش 18 پاسخ 21 امتیاز

حجم مکعب785=5*10*15.7
حجم استوانه=عدد پی*شعاع*شعاع*ارتفاع
مساحت استوانه 19.625=3*2.5*2.5
ولی چون ما ارتفاع استوانه را نداریم جواب حجم مکعب را تقسیم بر مساحت استوانه کرده تا ارتفاع بدست اید
ارتفاع استوانه40=785/19.625