لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

درجه چند جمله ای

   Fati moon
  25 اردیبهشت 16:13

20 پرسش 6 پاسخ 141 امتیاز
ریاضی نهم دوره اول متوسطه

درجه چند جمله مقابل برابر با چند است $x^3y^4 + x^5y^1$


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   mohammad salimian
در 29 اردیبهشت 16:42

1 پرسش 10 پاسخ 20 امتیاز

7

    محمد حسین اسدی
در 26 اردیبهشت 8:25

1 پرسش 8 پاسخ 50 امتیاز

۷

   محمد حسین اکبری
در 25 اردیبهشت 22:41

2 پرسش 7 پاسخ 29 امتیاز

درجه چند جمله ای مقابل 7است

   Nima ~RH
در 25 اردیبهشت 18:40

1 پرسش 162 پاسخ 1152 امتیاز

درجه نسبت به :
X=5
Y=4
X,Y=7