اثبات اینکه کار نیروی وزن به مسیر حرکت جسم وابسته نیست و فقط به نقطه اول و آخر وابسته است | گاما

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

اثبات اینکه کار نیروی وزن به مسیر حرکت جسم وابسته نیست و فقط به نقطه اول و آخر وابسته است

   سید حسن میرعربشاهی
  30 آذر 16:39
فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری

سلام .


لطفا به طور کامل و با توضیح اثبات کنید که کار نیروی وزن به مسیر حرکت جسم وابسته نیست و فقط به نقطه ابتدا و انتها و اختلاف ارتفاع وابسته است .(برای پایه دهم)


لطفا کامل کامل توضیح دهید.


   محمدرضا غلامی
در 23 فروردین 11:02

فرمول وزن m.g.h هست در نتیجه به جابهجایی ربط نداره 

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.