لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

مفهوم حد

   امیر ارسلان صادقی
  6 اردیبهشت 13:58

2 پرسش 0 پاسخ 10 امتیاز
ریاضی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

من در فهم مفهوم حد مشکل دارم میخوام ببینم مفهوم حد چیست و اگر عبارتی را به ما دادند و گفتند حد آن را در فلان نقطه حساب کن آیا باید از خود همان عدد استفاده کنیم

تفاوت پی رادیان و پی چیست؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علی حسینی
در 25 اردیبهشت 17:33

0 پرسش 80 پاسخ 530 امتیاز

باید همسایگی چپ و راست داشته باشد و نمودار شکسته نشده باشد(در آن نقطه).

   Shiva soleimani
در 6 اردیبهشت 19:50

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

باید همسایگی دو طرف اون نقطه رو(چپ و راست)رو حساب کنی

   MH TK
در 7 اردیبهشت 12:49

0 پرسش 31 پاسخ 27 امتیاز

یعنی باید ببینی اطراف اون عدد به اون عدد به چه عددی نزدیک میشه ( به زبون ساده تر اعداد یه کوچولو جلوتر از x به چه عددی تو محور y ها نظیر میشه، که ممکنه مقدارش با مقدار f(x) خیلی فرق داشته باشه، در ضمن درسنامه کتاب هایی مثل IQ خیلی میتونه بهت کمک کنه، چون علاوه بر راه کتاب، راه های تستی زیادی داره!)