لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

مسئولیت مسلمان در برابر غیبت

   شایان آرام
  4 اردیبهشت 16:41

2 پرسش 3 پاسخ 27 امتیاز
پیام‌های آسمان هشتم دوره اول متوسطه

اگر در جمعی باشیم که از یک مسلمان غیبت می شود ما چه مسئولیتی داریم؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   زینب جلیلی
در 31 اردیبهشت 15:00

0 پرسش 2 پاسخ 17 امتیاز

جمع راترک کرده وقبل ان تذکر مدهیم

2  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   فخرالدین عباسی
در 4 اردیبهشت 22:04

8 پرسش 49 پاسخ 165 امتیاز

ما باید نسبت به مطالبی که دیگران طرح می کنند و غیبت محسوب می شود حساس باشیم. چون پرده دری و بی آبرو کردن، با سکوت و بی تفاوتی ما در قبال گفتار دیگران نیز به وجود می آید. از همین رو باید در مقابل افراد غیبت کننده عکس العمل نشان دهیم.

در رابطه با این گونه افراد اگر شرایط امر به معروف و نهی از منکر فراهم باشد باید آنها را امر به معروف و نهی از منکر کرد که البته باید مراحل تدریجی آن رعایت گردد.

   Bahar Alizadeh
در 4 اردیبهشت 20:42

0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

باید ان جمع را ترک کنیم چون گوش دادن به غیبت هم گناه است

   عرفان ارم
در 18 خرداد 9:29

2 پرسش 23 پاسخ 33 امتیاز

تذکر دادن به افراد و در صورت لازم ان جمع را ترک کنیم و از ان گناه دور شویم

   Melika Karandish
در 17 اردیبهشت 16:47

0 پرسش 17 پاسخ 12 امتیاز

از جمعشون بپر بیرون داش

   زهرا شاکری
در 12 اردیبهشت 19:22

0 پرسش 15 پاسخ 15 امتیاز

ان جمع راترک کنیم تا درگناه اوشریک نباشیم