لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

از قمر های مصنوعی چه استفاده هایی می شود؟

   زهراسادات ميرجليلي
  2 اردیبهشت 22:59

2 پرسش 10 پاسخ 24 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

از قمر هاي مصنوعي چه استفاده هايي ميشود ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   N R
در 3 اردیبهشت 16:56

4 پرسش 219 پاسخ 1461 امتیاز

قمرهای مصنوعی همان ماهواره ها هستند که بسته به نوعشان در ارتفاع های مختلف همراه با گردش به دور زمین داده هایی را درباره مناطق مختلف زمین به ما ارسال می کنند نظیر اطلاعات هواشناسی،سامانه موقعیت یاب جهانی و ... و یا هم داده ها را رد و بدل می کنند نظیر ارتباط تلفنی و ...

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   S .Lotfi
در 3 اردیبهشت 2:33

2 پرسش 9 پاسخ 18 امتیاز

قمر های مصنوعی همان ماهواره ها هستند که به دور زمین میچرخندو انواع و کاربرد های متفاوتی دارند.


ماهواره های مخابراتی:ارتباط تلفنی


هواشناسی:پیش بینی و تعیین وضیت هوا 


موقعیت و مسیر یابی:  تعیین وپیداکردن موقعیت مورد نظر

   علی رحمتی
در 3 اردیبهشت 20:56

0 پرسش 4 پاسخ 4 امتیاز

برای یامانه های gps و مخابرات آنتن ها و تلفن های بیسیم و ...