لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

منشاء زمین لرزه های مناطق جنوب و جنوب غرب ایران

   ✖ـــ unrelenting ـــ✖
  2 اردیبهشت 22:11

135 پرسش 305 پاسخ 2942 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

زمین لرزه هایی ک در مناطق جنوب و جنوب غربی ایران اتفاق می افتد؛در اثر چ پدیده ای ایجاد می شوند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   سعید شایان
در 3 اردیبهشت 11:01

2 پرسش 19 پاسخ 28 امتیاز

نزردیک شدن صفحه های ایران و عربستان به هم

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   N R
در 3 اردیبهشت 18:07

4 پرسش 219 پاسخ 1461 امتیاز

در اثر ساخته شدن ورقه اقیانوسی در وسط دریای سرخ و در نتیجه برخورد ورقه عربستان با ورقه اوراسیا(ورقه ایران)

   سارا محمدی راد
در 8 اردیبهشت 20:35

2 پرسش 9 پاسخ 30 امتیاز

در اثر به وجود امدن ورقه جدید در دریا ی سرخ و حرکت ورقه عربستان به ایران

   مهسا m
در 3 اردیبهشت 16:04

10 پرسش 258 پاسخ 818 امتیاز

در اثر برخورد دو ورقه ایران و عربستان

   زهرا قربانی
در 3 اردیبهشت 14:05

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

فرو رفتن صفحه عربستان به زير صفحه ايران