لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

منشاء زمین لرزه های مناطق جنوب و جنوب غرب ایران

   ♛ K¡¡¡ñg ♛
  2 اردیبهشت 22:11

94 پرسش 233 پاسخ 2183 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

زمین لرزه هایی ک در مناطق جنوب و جنوب غربی ایران اتفاق می افتد؛در اثر چ پدیده ای ایجاد می شوند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   سعید شایان
در 3 اردیبهشت 11:01

2 پرسش 19 پاسخ 34 امتیاز

نزردیک شدن صفحه های ایران و عربستان به هم

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   Nima ~RH
در 3 اردیبهشت 18:07

0 پرسش 149 پاسخ 1069 امتیاز

در اثر ساخته شدن ورقه اقیانوسی در وسط دریای سرخ و در نتیجه برخورد ورقه عربستان با ورقه اوراسیا(ورقه ایران)

   سارا محمدی راد
در 8 اردیبهشت 20:35

2 پرسش 9 پاسخ 30 امتیاز

در اثر به وجود امدن ورقه جدید در دریا ی سرخ و حرکت ورقه عربستان به ایران

   مهسا m
در 3 اردیبهشت 16:04

9 پرسش 241 پاسخ 811 امتیاز

در اثر برخورد دو ورقه ایران و عربستان

   زهرا قربانی
در 3 اردیبهشت 14:05

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

فرو رفتن صفحه عربستان به زير صفحه ايران