لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

تشخیص سنگ های دگرگونی

   زهرا جبروتیان
  2 اردیبهشت 21:38

1 پرسش 3 پاسخ 10 امتیاز
علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

چه طوری سنگ دگرگونی را تشخیص بدیم


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   آرامش راد منش
در 3 اردیبهشت 22:26

0 پرسش 1 پاسخ 11 امتیاز

هنگامی که روی ان اسید بریزیم حباب هایی تشکیل می شود

   محمدمهدی سلسله
در 15 اردیبهشت 23:31

0 پرسش 144 پاسخ 138 امتیاز

سنگ های دگرگونی در اثر فشار و حرارت سنگ های دگر بوجود می ایند و چون فشار و حرارت بسیاری را تحمل میکنند فسیل در انها وجود ندارد و استحکام زیادی نسبت به سنگ های دگر دارد

   zahra jjjaaa***
در 3 اردیبهشت 22:29

3 پرسش 22 پاسخ 41 امتیاز

مرسی

   zahra jjjaaa***
در 3 اردیبهشت 22:16

3 پرسش 22 پاسخ 41 امتیاز

نمی دانم