لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

برگردان جانبی

   علی قاسمی
  2 اردیبهشت 10:41

15 پرسش 79 پاسخ 531 امتیاز
علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

منظور از از این که تصویر در آینه تخت برگردان جانبی است چیست؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   آژوان حقیری
در 2 اردیبهشت 16:27

0 پرسش 3 پاسخ 13 امتیاز

منطور این است که جای چپ و راست عکس ها عوض میشود مثلا وقتی در آینه به یک نوشته نگاه میکنیم و آن نوشته بر عکس است

2  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   ایلیا قاضی
در 2 خرداد 11:19

2 پرسش 5 پاسخ 19 امتیاز

یعنی اینکه اگر دست راست خود را بالا گیریم دست چپ در تصویر بالا می آید یا کلمه آمبولانس که به صورت : سن ال وبم آ
نوشته می شود

   مهدی عباسقلی زاده
در 19 اردیبهشت 14:24

0 پرسش 7 پاسخ 12 امتیاز

یعنی جای چپ و راست عوض می شود

   Nafas Azar
در 18 اردیبهشت 14:04

5 پرسش 37 پاسخ 152 امتیاز

به این معنی هستش که جای چپ و راست در آینه تخت عوض میشه...مثلا جای دست های ما با هم عوض میشود...

   محمدمهدی سلسله
در 15 اردیبهشت 23:38

0 پرسش 144 پاسخ 138 امتیاز

ایینه تخت وارونگی کامل ندارد بلکه وارونگی جانبی دارد یعنی اگر دست چپمان را بالا ببریم انگار دست راستمان را بالا بردیم چون تصویر در ایینه مجازی و مستقیم است