لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

کاشتن وارونه ساقه در خاک

   S .Lotfi
  1 اردیبهشت 20:20

2 پرسش 9 پاسخ 18 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

در بعضی گیاهان هنگام بریدن ساقه وکاشتن دوباره بایدساقه را وارونه داخل خاک گذاشت تا رشد کند علت چیست؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.