لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

تعداد افراد در صف

   فرید بهردار
  31 فروردین 18:22

6 پرسش 0 پاسخ 29 امتیاز
ریاضی چهارم دبستان

احمد در میانه یک صف ایستاده است.اگر احمد نفر87 اباشد، جمعا چند نفر در صف هستند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   امیر حسین هدایتی
در 1 اردیبهشت 21:57

1 پرسش 1 پاسخ 16 امتیاز

معلوم نمیباشد چون معلوم نیست بعد احمد چند نففر در صف باشد . . . . . . .
بچه های ایران خیلی زرنگ هستن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   امیر رضا جمعه زاده
در 1 اردیبهشت 18:20

2 پرسش 58 پاسخ 283 امتیاز

سوال ناقصه

   سروش حقيقت
در 1 اردیبهشت 13:11

1 پرسش 6 پاسخ 29 امتیاز

سوال کامل نیست

   ابوالفضل نیکبخت
در 31 فروردین 21:39

11 پرسش 13 پاسخ 85 امتیاز

لطفا سوال کامل ارائه شود.

   آیلار افتاده
در 31 فروردین 21:34

0 پرسش 8 پاسخ 8 امتیاز

باید اطلاعات دیگری از این مسئله داده شود تا بتوان حل کرد مثلا
1. احمد نفر 87 یا صف است اگر احمد در وسط صف باشد این صف چند نفر است ( البته باید توجه داشت که این سوال هم اشتباه محسوب میشود چون اعداد وسط باید زوج باشند و بنابراین اعداد زوج وسط ندارند)
2. اگر در یک صف ده نفره 3 نفر جلو احمد و 6 نفر پشت سرش باشند احمد نفر چندم صف است
از اینگونه سوال ها در پایه 6 ام می آید و از تیپ های مختلف سوال هم می شود استفاده کرد اما سوال مطرح شده توسط شما از نظر من اشکال دارد

   ابراهیم صادقی شلمزاری
در 3 اردیبهشت 20:37

2 پرسش 10 پاسخ 16 امتیاز

با سلام - اگر احمد میانه ( وسط) صف باشد . برابراین 86 نفر قبل و 86 نفر بعد از وی قرار دارد. پس کل جمعیت صف 173 نفر می باشند.

   S.H *
در 1 اردیبهشت 17:25

2 پرسش 60 پاسخ 162 امتیاز

سوال درست است
اگر احمد را حساب نکنیم 86 نفر در صف هستند و با خود احمد 87 نفر

   Saleh Moo
در 1 اردیبهشت 14:34

0 پرسش 4 پاسخ 3 امتیاز

سوالاتت ناقصه زیرا باید بگه از اول یا اخر نفر 87 هستش

   معین طایفی
در 31 فروردین 21:37

0 پرسش 2 پاسخ 1 امتیاز

سوال کامل نیست

   پارسا منصوری
در 1 اردیبهشت 18:47

0 پرسش 5 پاسخ 4 امتیاز

The question isn't a question that could be solved

   امیر محمد عباسی
در 1 اردیبهشت 12:11

0 پرسش 2 پاسخ 0 امتیاز

86

   MH TK
در 1 اردیبهشت 9:11

0 پرسش 31 پاسخ 26 امتیاز

87 نفر