لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

مجموع زاویه های ده ضلعی

   فرید بهردار
  31 فروردین 18:19

6 پرسش 0 پاسخ 29 امتیاز
ریاضی چهارم دبستان

مجموعه زاویه های داخلی یک 10 ضلعی چند است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   آراد ابراهیمی مقدم
در 4 خرداد 12:53

2 پرسش 133 پاسخ 632 امتیاز

1440 درجه
فرمول زوایای داخلی:تعداد اضلاع منهای دو ضربدر 180

   امیر رضا جمعه زاده
در 1 اردیبهشت 18:19

2 پرسش 58 پاسخ 283 امتیاز

1440

   S.H *
در 1 اردیبهشت 17:23

2 پرسش 60 پاسخ 162 امتیاز

مجموع زاویه های یک مجموعه n ضلعی برابر است با :
(n-2) ضرب در 180
(10-2)ضرب در 180 برابر است با 1440

   سروش حقيقت
در 1 اردیبهشت 13:12

1 پرسش 6 پاسخ 29 امتیاز

به نظرم 1440باشه

   احسان بهروزپور
در 1 اردیبهشت 9:20

0 پرسش 18 پاسخ 23 امتیاز

1440

   مهدی نیک سیما
در 19 اردیبهشت 11:11

0 پرسش 4 پاسخ 4 امتیاز

1440 با فرمول 180*(n-2)

   ابراهیم صادقی شلمزاری
در 3 اردیبهشت 21:06

2 پرسش 10 پاسخ 16 امتیاز

با سلام - اگر ده ضلعی منتظم باشد 1440 درجه می شود یعنی هر زاویه 144 درجه

   صدرا قاسملو
در 1 اردیبهشت 20:06

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

1440

   مبینا حسینی
در 1 اردیبهشت 18:38

1 پرسش 40 پاسخ 43 امتیاز

10-2=8
8*180=1440

   MH TK
در 1 اردیبهشت 9:13

0 پرسش 31 پاسخ 26 امتیاز

1440 درجه