لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

اگر عقربه دقیقه شمار یک ساعتی 180 درجه بچرخد، عقربه ساعت شمار چند درجه می چرخد؟

   فرید بهردار
  31 فروردین 18:18

6 پرسش 0 پاسخ 29 امتیاز
ریاضی چهارم دبستان

اگر عقربه دقیقه شمار یک ساعتی 180 درجه بچرخد، عقربه ساعت شمار چند درجه می چرخد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   آیدین حق نیا
در 9 مرداد 21:38

0 پرسش 4 پاسخ 9 امتیاز

درجه15

   امیر رضا جمعه زاده
در 1 اردیبهشت 18:20

2 پرسش 58 پاسخ 283 امتیاز

15

   رضا رضایی
در 1 اردیبهشت 11:21

0 پرسش 2 پاسخ 12 امتیاز

عقربه وسط یک ساعتی قرار می گیرد و 15درجه می چرخد
30=60÷۱۸۰
۱۵=۲÷۳۰

   ابراهیم صادقی شلمزاری
در 3 اردیبهشت 21:40

2 پرسش 10 پاسخ 16 امتیاز

با سلام
فاصله بین ساعت ها در ساعت 30 درجه است . پس ساعت شمار نصف راه را می رود یعنی 15 درجه

   سروش حقيقت
در 1 اردیبهشت 13:13

1 پرسش 6 پاسخ 29 امتیاز

من با آقای رضایی موافقم15

   امیر محمد عباسی
در 1 اردیبهشت 12:12

0 پرسش 2 پاسخ 0 امتیاز

10درجه

   MH TK
در 1 اردیبهشت 9:17

0 پرسش 31 پاسخ 26 امتیاز

180 درجه چرخش برای دقیقه شمار یعنی 30 دقیقه، پس ساعت شمار هم نصف زاویه بین دو ساعت یعنی 15 درجه چرخیده است