لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

پاسخ بلند به سوالات با yes و no

   الهام آبانکاه
  31 فروردین 12:43

1 پرسش 0 پاسخ 3 امتیاز
انگلیسی هشتم دوره اول متوسطه

در سوالاتی که جواب آنها yes و no است پاسخ بلند چگونه می آید؟
مثل سوال
؟!Are there any fields


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   YASAMAN TANGESTANI
در 15 اردیبهشت 16:11

0 پرسش 13 پاسخ 63 امتیاز

خب اگه در جوابش YES , NO بخوایم بیاریم .
مثلا با توجه ب همین مثالی ک خودت زدی ...
خیلی ساده میگم .
اگه جوابت با yes باشه ، اول yes رو میزاری و بعد در ادامش با توجه به سوالت جای there و are رو عوض می کنیم و بعد هر چیزی رو بخوایم می نویسیم . مثلا
YES , THERE ARE MANY FIELDS.
و اگه با NO باشه . اول خب NO رو مینویسیم بعدشم جای are و there رو عوض می کنیم و از اونجایی ک جمله منفیه are میشه aren't و بعدشم ادامه جمله . مثلا
NO , THERE ARENT ANY FIELDS.

   امیر رضا جمعه زاده
در 1 اردیبهشت 18:19

2 پرسش 58 پاسخ 283 امتیاز

Yes there are,there are some fields

No,there aren't,there aren't any fields

   رضا رضایی
در 1 اردیبهشت 11:27

0 پرسش 2 پاسخ 12 امتیاز

Are there any fields?=Example
Yes there are,there are some fields
Or
No,there aren't,there aren't any fields

   محمد علی منصوری
در 16 مرداد 18:54

0 پرسش 7 پاسخ 7 امتیاز

باید در فعل های to be جای فعل و ضمیر رو عوض کرد و بقیه جمله رو گفتyes/there are many fields

   Soheil Cabir
در 17 خرداد 14:20

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

Yes they are

   سروش شاه طاهری
در 28 اردیبهشت 14:29

5 پرسش 36 پاسخ 78 امتیاز

سلام اگر بخواهیم در مثالی که خودت زدی جوابش میشه Yes ther are thers a many fields

   محمدمهدی سلسله
در 15 اردیبهشت 21:11

0 پرسش 144 پاسخ 138 امتیاز

اگر جواب ما Yes باشد باید پاسخ مان نیز مثبت باشد یعنی داریم که
Yes there are anyFields
و اگر جواب مان منفی باشد No باشد داريم
NO there aren't anyfields -

   barbod pouromrani
در 14 اردیبهشت 19:00

0 پرسش 2 پاسخ 12 امتیاز

yes they are any fields


 


 


 


این سوال که از دبیر خودت پرسید باشی میفهمی قضیه چیه

   پارسا منصوری
در 1 اردیبهشت 18:50

0 پرسش 5 پاسخ 4 امتیاز

An example:Yes there are , actually there are some great fields.

   Saleh Moo
در 1 اردیبهشت 14:32

0 پرسش 4 پاسخ 3 امتیاز

سلام ابتدا جواب مربوظ به کلمه پرسی را از جمله حذف می کنیم 2_جای فاعل و فعل را عوض می کنیم 3_بقیه جمله را بدون تغیر می نویسیم برای مثال
it s butiful fields in north iran
?are there any fields in north iran
.yes there is butiful fields in north iran

   tara .
در 31 فروردین 19:44

0 پرسش 5 پاسخ 15 امتیاز

معمولا اول جواب کوتاه رو میگی بعد به دنبالش بلند رو میاری(که همون جمله ی سوال به صورت خبریه)
yes there are two fields
Q:are you a student?
A:yes I am a student

Q:do you have job?
A:no I don"t have job

Q:are you from Germany?
A:no I'm not i"m from England

   mariana sh
در 1 اردیبهشت 12:25

7 پرسش 49 پاسخ 119 امتیاز

yes there are, there are any fieldsor

no there are not, there are not any fields

   nikwan jahandedah
در 31 فروردین 16:59

1 پرسش 14 پاسخ 10 امتیاز

نمی دونم