لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

ضرب دو بردار

   رجا حشمتی
  30 فروردین 23:37

6 پرسش 71 پاسخ 366 امتیاز
ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

آیا ضرب دو بردار امکان پذیر است؟ دلیل؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   احسان بهروزپور
در 31 فروردین 14:18

0 پرسش 18 پاسخ 23 امتیاز

بلی ، ضرب داخلی دو بردار مجموع حاصل ضرب طول ها به هم و عرض ها به هم است که همواره پاسخ، یک عدد است و اگر این مقدار صفر باشد می گوییم آن دوبرداربرهم عمودند. و ضرب خارجی در بردار های سه بعدی است وحاصل یک عدد نخواهدبود بلکه یک بردار است ودانستن آن برای شما لزومی نداردودرمقاطع بالا تر یاد خواهید گرفت.و ضرب داخلی را هم هنوز بدون اثبات بپذیرید.

   Lovly- Girl
در 4 خرداد 19:41

4 پرسش 42 پاسخ 61 امتیاز

اره تو باید اول طولها د بعد عرض های این دو بردار رو با هم ضرب کنی و همیشه حاصلت یک عدده

   محمد سجاد مظفر قدیرلی
در 2 خرداد 16:55

0 پرسش 8 پاسخ 13 امتیاز

خیر تنها میتوان جمع متناظر با بردار نوشت

   محمدرضا شهابی نژاد
در 2 اردیبهشت 20:20

2 پرسش 14 پاسخ 21 امتیاز

سلام
بله امکان پذیر است ، ضرب داخلی دو بردار مجموع حاصل ضرب طول ها به هم و عرض ها به هم است که همواره پاسخ، یک عدد است

   محمدرضا شهابی نژاد
در 2 اردیبهشت 20:20

2 پرسش 14 پاسخ 21 امتیاز

سلام
بله امکان پذیر است ، ضرب داخلی دو بردار مجموع حاصل ضرب طول ها به هم و عرض ها به هم است که همواره پاسخ، یک عدد است

   محمدرضا غلامی
در 2 اردیبهشت 19:14

1 پرسش 52 پاسخ 62 امتیاز

اگه رشته ریاضی بری تو دوازدهم میفهمی ک امکان پذیره