لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

تعداد سرداران اسکندر مقدونی؟

   رجا حشمتی
  30 فروردین 23:35

6 پرسش 71 پاسخ 366 امتیاز
مطالعات اجتماعی هفتم دوره اول متوسطه

قلمرو پهناور اسکندر مقدونی بین چه تعداد از سردارانش تقسیم شد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علی مرد آزاد
در 31 اردیبهشت 18:25

0 پرسش 5 پاسخ 10 امتیاز

5 تن از سردارانش ایران دست سلوکوس و سلوکوس سلسله ی سلوکیان

   معین سرایی
در 20 خرداد 16:54

0 پرسش 45 پاسخ 140 امتیاز

سلام
بین 5 تن از یارانش و در اخر به دست سلوکوس افتاد و وی سلسله ی سلوکیان را تأسیس کرد

    دلارا احمدی
در 31 اردیبهشت 14:49

0 پرسش 6 پاسخ 11 امتیاز

5 تا از سردارانش .... ایران دست سلوکوس افتاد

   رضا خفتان
در 20 خرداد 19:47

0 پرسش 14 پاسخ 14 امتیاز

5عدد

   محمد مهدی سلیمی
در 16 خرداد 14:27

0 پرسش 8 پاسخ 13 امتیاز

5 تن از سردارانش ایران دست سلوکوس افتاد سلوکوس هم واسه سلسله ی سلوکیان است

   ایلیا سعیدی
در 25 اردیبهشت 19:42

0 پرسش 4 پاسخ 9 امتیاز

5تن سردار

   رجا حشمتی
در 2 اردیبهشت 23:08

6 پرسش 71 پاسخ 366 امتیاز

میشه اسامی سردارانش رو هم بگید؟

   احسان بهروزپور
در 31 فروردین 14:39

0 پرسش 18 پاسخ 23 امتیاز

5تن از سردارانش