لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

تعداد سرداران اسکندر مقدونی؟

   رجا حشمتی
  30 فروردین 23:35

6 پرسش 70 پاسخ 349 امتیاز
مطالعات اجتماعی هفتم دوره اول متوسطه

قلمرو پهناور اسکندر مقدونی بین چه تعداد از سردارانش تقسیم شد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علی مرد آزاد
در 31 اردیبهشت 18:25

0 پرسش 5 پاسخ 5 امتیاز

5 تن از سردارانش ایران دست سلوکوس و سلوکوس سلسله ی سلوکیان

    دلارا احمدی
در 31 اردیبهشت 14:49

0 پرسش 6 پاسخ 11 امتیاز

5 تا از سردارانش .... ایران دست سلوکوس افتاد

   ایلیا سعیدی
در 25 اردیبهشت 19:42

0 پرسش 4 پاسخ 9 امتیاز

5تن سردار

   رجا حشمتی
در 2 اردیبهشت 23:08

6 پرسش 70 پاسخ 349 امتیاز

میشه اسامی سردارانش رو هم بگید؟

   احسان بهروزپور
در 31 فروردین 14:39

0 پرسش 18 پاسخ 28 امتیاز

5تن از سردارانش