لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

نقش گیاهان در هوازدگی شیمیایی

   پریناز ...
  30 فروردین 21:52

8 پرسش 5 پاسخ 44 امتیاز
علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

نقش گیاهان را در هوازدگی شیمیایی توضیح دهید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   fatemeh :):
در 3 اردیبهشت 20:14

0 پرسش 6 پاسخ 16 امتیاز

گیاهان با جذب مواد معدنی توسط ریشه خود ،ترکیب کانی های سنگ را بر هم می زنند

   علی قاسمی
در 2 اردیبهشت 9:39

15 پرسش 79 پاسخ 531 امتیاز

سلام
گیاهان اکسیژن تولید می کننددر نتیجه راه دیگر هوازدگی شیمیایی ترکیب شدن اکسیژن با کانی هاست اکسیژن موجود در هوا مستقیماً با مقدار زیادی از مواد معدنی سنگها ترکیب شده وموادی را بوجود می آورد که به راحتی خرد می شوند.

   مائده فقیهی
در 1 اردیبهشت 12:27

0 پرسش 8 پاسخ 7 امتیاز

با سلام
گیاهان در حال پوسیدگی از خود اسید هایی ترشح می کنند که می تواند موجب تخریب سنگ ها شود که این عمل هوازدگی شیمیایی است.

   محمدمهدی سلسله
در 15 اردیبهشت 21:20

0 پرسش 144 پاسخ 138 امتیاز

نقش گیاهان در هوازدگی فیزیکی این است که درون سنگ رفته و سنگ را می شکافند ولی حالا در اینجا قید شده است که هوازدگی شیمیایی چه اثری دارد این اثر را دارد که ترکیبات شیمیایی درون سنگ ها را تغییر میدهند مانند کود های شیمیایی که دارد و....

   شایان آرام
در 4 اردیبهشت 16:37

2 پرسش 3 پاسخ 27 امتیاز

با رشد ریشه شان و شکستن سنگ ها

   سجاد اعتمادی راد
در 1 اردیبهشت 10:51

0 پرسش 15 پاسخ 15 امتیاز

با رشد ریشه در سنگ ها باعث شکستن آن می شود