لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

رسوبات توسط رودخانه ها به چند شکل حمل می شوند؟

   پریناز ...
  30 فروردین 21:48

8 پرسش 5 پاسخ 44 امتیاز
علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

رسوبات توسط رودخانه ها به چند شکل حمل می شوند؟ نام ببرید
با تشکر


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علی قاسمی
در 2 اردیبهشت 9:43

15 پرسش 79 پاسخ 531 امتیاز

سلام، مواد موجود در رودخانه به 3 صورت حمل می‌شوند.
1-بار محلول
به موادی اطلاق می‌شود که بصورت محلول در آب رودخانه حمل می‌شود.
2-بار معلق
به ذرات ریزی اطلاق می‌شود که به‌ صورت معلق در آب رودخانه حمل می‌شوند.
3-بار بستری
به آن دسته از ذرات و دانه‌ها گفته می‌شود که به ‌علت بزرگی خود در کف بستر رودخانه یا مجاور آن و بر اثر غلطیدن ، لغزیدن یا جهیدن حرکت می‌کنند. نوع حرکت مواد جامد به یکی از دو شکل بار بستری و یا بار معلق ، بستگی به اندازه و جرم دانه‌ها و سرعت جریان آب دارد. ازدیاد دبی و سرعت جریان آب ، هر دو در بالابردن ظرفیت حمل رودخانه موثرند. بنابراین در مواقع سیلاب ، رودخانه می‌تواند قطعات بزرگتر و رسوبات بیشتری را حمل کند.

   محمدمهدی سلسله
در 15 اردیبهشت 22:13

0 پرسش 144 پاسخ 138 امتیاز

رسوبات توسط رود خانه ها به سه صورت حمل میشود
حل شده و حل نشده و مابین انها یعنی هم حل شده و هم حل نشده حمل میشوند