لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

منظور از همه تسبیح گوی او چیست؟

   عسل خانکی
  30 فروردین 20:16

5 پرسش 14 پاسخ 39 امتیاز
قرآن ششم دبستان

منظور از همه تسبیح گوی او چیست؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Sahar Hosh
در 12 اردیبهشت 13:10

0 پرسش 19 پاسخ 17 امتیاز

یعنی همه ی عالم از جانوران کوچک تابزرگ یا حتی گیاهان از خداوند متعال به خاطرهمه ی نعمت هایی که بخشیده سپاس و ستایش میگویند

   S.H *
در 1 اردیبهشت 17:53

2 پرسش 60 پاسخ 162 امتیاز

منظور از همه تمام اجزای هستی گیاهان و موجودات زنده و حتی غیر زنده (همه عالم )است
و تسبیح گوی او هم یعنی او(خداوند)را سپاس و ستایش میکنند

   Teresa fidalgo
در 25 اردیبهشت 22:15

8 پرسش 329 پاسخ 326 امتیاز

یادش بخیر .....ابتدایی اسونی درسا!!!! اخ... اخ.... اخ...

ارزو نکنید بزرگ شید........

   هانا تهرانی
در 25 اردیبهشت 12:53

21 پرسش 84 پاسخ 220 امتیاز

تمام مخلوقات موجود به ستایش خداوند یکتا و یگانه میپردازند.
و شاکر نعمت هایی که به انها بخشیده هستند.

:)

   مهدی خیابانی
در 9 اردیبهشت 21:40

0 پرسش 3 پاسخ 3 امتیاز

یعنی همه ستایش کننده خداوند هستند

   شیما فرشادی
در 8 اردیبهشت 21:37

7 پرسش 84 پاسخ 408 امتیاز

یعنی تمامی موجودات عالم خداوند را تسبیح و ستایش می گویند

   حسنا سادات حسینی حسینی
در 2 اردیبهشت 20:04

0 پرسش 2 پاسخ 1 امتیاز

یعنی همه ی افریدگان خدا راستایش می کنند

   امیررضا اتش افروز
در 2 اردیبهشت 0:06

0 پرسش 2 پاسخ 1 امتیاز

یعنی همه ی افریده های جهان او را ستایش می کنند