1

درالگوی زیر عدد پنجاهم چند است؟

ثبت شده در 22 آذر 95 - 21:31
ریاضی پنجم دبستان

درالگوی زیر عدد پنجاهم چند است در ضمن با روش انجام شود  1، 4، 9، 16


پاسخ ها

2
ثبت شده در 22 آذر 20:39

2500 هر جمله در خودش ضرب می شود. 1*1 یا 2 ضربدر 2


لیلا کفیلی    پاسخ ها : 6
1
ثبت شده در 24 دی 8:36

2500


محمد بجانی    پاسخ ها : 1
1
ثبت شده در 23 آذر 12:06

2500 هرجمله ی مربع خودش است.


حافظ سلطانی    پاسخ ها : 9
0
ثبت شده در 4 دی 16:07

2500 چون تعداد ردیف الگو در خودش ضرب میشود


0
ثبت شده در 4 دی 13:22

2500 الگوی مربعی است . یعنی شماره ی هر شکل ضربدر خودش می شود.


مهدی اشرفی    پاسخ ها : 1
-1
ثبت شده در 22 آذر 21:37

(-45)*(-45)=2025


حسین رخشان    پاسخ ها : 1
لطفا برای ارسال پاسخ ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید.