لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

در گروه اسمی «نیمۀ شعبان» هسته کدام است؟

   Super Knowledge
  30 فروردین 13:48

17 پرسش 104 پاسخ 494 امتیاز
فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه

در گروه اسمی «نیمۀ شعبان» هسته کدام است؟
لطفا دلیل و شیوه یافتن هسته در این گروه اسمی را نیز بیان کنید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   ✖ـــ unrelenting ـــ✖
در 30 فروردین 20:35

135 پرسش 306 پاسخ 2955 امتیاز

هسته:شعبان

وابسته(پیشین):نیمه


محفوظ باشی...

   مهدی احمدی
در 31 فروردین 15:05

0 پرسش 15 پاسخ 90 امتیاز

نشانه هسته کسره است اولین کلمه ای که کسره میگیره هسته میشه. اما چندتا استثنا داریم. در اعداد کسری مثل یک سوم کتاب و اعدادی مثل مثال شما یا نصف لیوان، نصف، نیمه و یک سوم وابسته هستند از نوع صفت شمارشی. و کلمه بعدی هسته است

   parsa naghavi
در 30 فروردین 20:16

0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

سلام
خسته نباشی
یکی از راه های شناخت هسته در گروه اسمی این است:
اگر در گروه اسمی هیچ حرفی "-ِ"نگرفت و در صورتی که "ی"نکره هم نگیره، آخرین کلمه هسته است
مانند :همین چند دانش آموز -----------دانش آموز=هسته
نیمه شعبان-------------شعبان=هسته
توضیح:"ی"نکره =مانند کتابی ----اشاره به یک کتاب
امیدوارم این توضیح به کارت بیاد و جوابش درست باشه که به احتمال خیلی زیاد درسته
موفق باشی

   احسان بهروزپور
در 2 اردیبهشت 14:31

0 پرسش 18 پاسخ 23 امتیاز

نیمه

   زهرا جبروتیان
در 31 فروردین 0:18

1 پرسش 3 پاسخ 10 امتیاز

نیمه چون اولین کلمه ای که ی بگیره هسته است