لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

حذف فعل به قرینه لفظی

   Saman Yazdani
  30 فروردین 13:43

4 پرسش 13 پاسخ 30 امتیاز
فارسی و نگارش هفتم دوره اول متوسطه

تعداد جملات

صبح یک روز نوبهاری بود روزی از روزهای اول سال

ایا فعل مصراع دوم به قرینه ی لفظی حذف شده یا کل بیت 1 جملس؟؟؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   شیما فرشادی
در 8 اردیبهشت 21:16

5 پرسش 73 پاسخ 356 امتیاز

2 جمله اس.....
حذف به قرینه لفظی......

اما هرجور بگیم نمیتونیم یه جمله ش کنیم..........بهش نمیاد

   احسان بهروزپور
در 2 اردیبهشت 14:16

0 پرسش 18 پاسخ 23 امتیاز

دوجمله وحذف قرینه لفظی صورت گرفته است .
که درپایه های بالا تر کل مصراع دوم را بدل از جمله خواهید گرفت و دراصل یک جمله است.

   سعید شایان
در 2 اردیبهشت 11:51

2 پرسش 19 پاسخ 29 امتیاز

حذف به قرینهٔ لفظی صورت گرفته و بیت بالا دو جمله دارد.

   عسل خانکی
در 30 فروردین 20:25

5 پرسش 14 پاسخ 39 امتیاز

کل بیت 2 جمله است