لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

تعداد قمرها در خرده سیاره ها

   متین درزی
  30 فروردین 13:34

1 پرسش 1 پاسخ 8 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

به ترتیب هر خرده سیاره چند قمر دارد(سرس.پلوتو.ماکی ماکی.اریس.سدنا)


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   فاطمه خیراندیش
در 31 فروردین 14:38

0 پرسش 2 پاسخ 1 امتیاز

میلیون ها سیارک

0  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   متین درزی
در 1 اردیبهشت 14:31

1 پرسش 1 پاسخ 8 امتیاز

درسته

   فاطمه خیراندیش
در 31 فروردین 14:37

0 پرسش 2 پاسخ 1 امتیاز

میلیون ها سیارک