لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

چرا سزاوار و شایسته نیست که مسلمان با افراد بی بند و بار رفاقت کند؟

   ✖ـــ unrelenting ـــ✖
  30 فروردین 12:19

136 پرسش 307 پاسخ 2975 امتیاز
پیام‌های آسمان نهم دوره اول متوسطه

_طبق فرمایش حضرت علی(ع)چرا سزاوار و شایسته نیست ک مسلمان با افراد بی بندوبار رفاقت کند؟

1.چون عیب های او را آشکار می کند.

2.چون راه حل های او، زمینه های انحراف او را فراهم می کند.

3.چون او کارهای زشت خود را زیبا جلوه می دهد و دوست دارد ک دوستش همرنگ او باشد.

4.چون پنهان کاری می کند و بعد ب افشای اسرار او می پردازد.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   عسل خانکی
در 30 فروردین 19:46

5 پرسش 14 پاسخ 39 امتیاز

3-

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   N R
در 30 فروردین 21:37

4 پرسش 220 پاسخ 1472 امتیاز

گزینه3

   faith.hope. love
در 20 اردیبهشت 14:45

9 پرسش 399 پاسخ 2225 امتیاز

گزینه 3:چون رفیقی که کار خود را زیبا جلوه میدهد دوست دارد کسی هم که با او دوست است همرنگ کار های او باشند و با عمل های او موافقت کنند


ممنون ×ـــ oвdυrαтe ـــ× جان

به پست های من هم سری بزن

   محمد مهدی نهی
در 11 اردیبهشت 16:40

0 پرسش 3 پاسخ 8 امتیاز

3

   امین همایون زاده
در 28 اردیبهشت 18:35

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

3

   مهدیه شکوری
در 1 اردیبهشت 21:43

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

گزینه 3

   Saleh Moo
در 1 اردیبهشت 14:38

0 پرسش 4 پاسخ 3 امتیاز

گزینه3