لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

ویژگی شکل های هندسی

   najmeh noormohammadi
  28 فروردین 14:53

1 پرسش 4 پاسخ 13 امتیاز
ریاضی چهارم دبستان

ویژگی شکل های:مربع-متوازی الا ضلاع-ذوزنقه-لوزی-مستطیل رابگویید


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   فاطمه یوسفی پور
در 30 فروردین 10:47

9 پرسش 20 پاسخ 71 امتیاز

همه چهار ضلعی هستند
ضلعهای روبه رو با هم موازی هستند
همه گوشه دارند
همه قطر دارند

-2  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   حلما رمضانپور
در 29 فروردین 10:36

0 پرسش 6 پاسخ 6 امتیاز

همه چهار ضلعی هستند.

   ابراهیم صادقی شلمزاری
در 3 اردیبهشت 20:46

2 پرسش 10 پاسخ 16 امتیاز

با سلام - به جز ذوزنقه ،
بقیه از یک خانواده هستند . همه ضلع های روبرو دو به دو موازی و مساوی هستند . در لوزی و مربع هر چهار ضلع مساوی هستند. در هر چهار شکل قطرها همدیگر را نصف می کنند. در مربع و لوزی قطرها بر هم عمود هستند.
اما ذوزنقه فقط دو ضلع موازی دارد. فقط در یکی از انواع ذوزنقه قطرها همدیگر را نصف می کنند.

   najmeh noormohammadi
در 1 اردیبهشت 13:46

1 پرسش 4 پاسخ 13 امتیاز

پاسختون اشتباهه