لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

انواع سلول های پانکراس را نام ببرید!؟

   آرین حسین پور
  26 فروردین 14:18

1 پرسش 0 پاسخ 9 امتیاز
علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

پانکراس به طور کل شامل 5 نوع سلول است:

1- بتا
2- آلفا
3- دلتا
4- پلی پپتید لوزالمعده ای (PP)
5- کمتر از 5 درصد سلول های دیگر


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علی قاسمی
در 26 فروردین 17:15

15 پرسش 79 پاسخ 531 امتیاز

سلام
سلول‌های آلفا (تولیدکننده گلوکاگون، ۱۵ تا ۲۰ درصد کل سلول‌ها)
سلول‌های بتا (تولیدکننده انسولین و آمیلین، ۶۵ تا ۸۰ درصد کل سلول‌ها)
سلول‌های دلتا (تولیدکننده سوماتواستاتین، سه تا ده درصد کل سلول‌ها)
سلول‌های گاما یا PP (تولیدکننده پلی‌پپتید پانکراسی، سه تا پنج درصد کل سلول‌ها)
سلول‌های اپسیلون (تولیدکننده گرلین، کمتر از یک درصد کل سلول‌ها)

3  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   سحر احمدی
در 27 فروردین 15:13

0 پرسش 2 پاسخ 17 امتیاز

سلول های الفا بتا دلتا گاما اپسلیون

   روشنک نجات
در 29 فروردین 15:56

1 پرسش 12 پاسخ 32 امتیاز

بتا و دلتا و آلفا

   محمدمهدی سلسله
در 15 اردیبهشت 23:51

0 پرسش 144 پاسخ 138 امتیاز

در کتاب درسی و ..... نبود لطفا کتاب را نام ببرید