لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

توهم صدام در حمله به ایران

   شمسی شعبانی
  26 فروردین 11:52

37 پرسش 29 پاسخ 207 امتیاز
تاریخ (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

صدام برای حمله به ایران، دچار چه توهمی شده بود؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   رضا انوری
در 26 فروردین 19:47

2 پرسش 2 پاسخ 29 امتیاز

انسان هایی همچون صدام، جاه طلبی های عظیم را در خود جای داده بودند! بلند پروازی های توخالی این انسان پست، موجب شد برای همیشه به تاریک ترین و تلخ ترین قسمت تاریخ تبعید شود ..


در پاسخ به سوال تان: توهم ثروت و قدرت !

   پارسا ملکی
در 26 فروردین 16:40

4 پرسش 31 پاسخ 125 امتیاز

توهم خود بزرگ بینی او فکر میکیرد در هفته ی اول تهران را اشغال میکند.

   saman alizadeh
در 27 فروردین 22:51

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

صدام! او فکر میکرد که میتواند با کشورهای دست پشت پرده همچون آمریکا،اسرائیل،آل سعود میتواند در عرض یک هفته قلمرو خود را تا تهران پیش ببرد ولی نمیدانست که اینها همگی خیالهایی خام و توهم هایی فوق ماورایی هستند

   علی نجفی
در 27 فروردین 0:34

0 پرسش 4 پاسخ 3 امتیاز

فقط غرور و جاه طلبی صدام باعث شد که شکست بخورد درست همانند هیتلر اگر هیتلر ارتش خود را به 6 سمت از جهان نمیفرستاد و دچار تکبر نمیشد هرگز شکست نمیخورد صدام هم حامیان زیادی داشت ولی نداشتن فکر جنگی و غرور زیاد باعث شکست وی شد

   A.... H
در 29 فروردین 19:46

2 پرسش 21 پاسخ 115 امتیاز

بزرگ بینی و غرور خود و البته تکیه به دولت هایی که حرفشان هر روز رنگی دیگر دارد

   Ali Hedayati
در 27 فروردین 17:07

0 پرسش 55 پاسخ 255 امتیاز

very well