لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

رابطه کروماتید و سانترومر

   امیرمحمد عنبری
  22 فروردین 19:48

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

آیا روی هر کروماتید یک سانترومر وجود داره؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علی حسینی
در 21 اردیبهشت 16:46

0 پرسش 107 پاسخ 617 امتیاز

خیر در کروموزوم مضاعف باوجود 2 کروماتید 1 سانترومر وجود دارد

   سیدحسین حسینی
در 12 اردیبهشت 22:30

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

هر کروموزوم که به هر صورت دو کروماتیدی یا تک کروماتیدی باشه دارای یک سانترومر هست.

   شاگرد م
در 10 اردیبهشت 16:24

13 پرسش 5 پاسخ 83 امتیاز

بگذارید خیالتان را راحت کنم، هرگاه در سلولی x کروموزوم داشته باشیم (فارغ از دانستن تک کروماتیدی(غیرمضاف) بودن یا دو کروماتیدی (مضاعف) بودن کروموزوم ها) می توانیم حکم قطعی کنیم که درون این سلول x سانترومر وجود دارد.

   زهرا بنی فاطمه
در 17 خرداد 18:13

0 پرسش 6 پاسخ 5 امتیاز

خیر . روی هر کروموزوم یک سانترومر وجود دارد. اگر کروموزوم در حالت استراحت باشد و بدون هیچ فشردگی و تک کروماتیدی و معادل یک کروموزوم باشد تنها در آن حالت تعداد کروماتید ها با سانترومر برابر خواهد شد

   zizi gulu
در 10 خرداد 20:44

0 پرسش 4 پاسخ 3 امتیاز

x کروموزوم (چه مضاعف چه غیر مضاعف) = x سانترومر

   احمد مشتطی
در 24 فروردین 1:20

0 پرسش 19 پاسخ 44 امتیاز

نه از لحاظ علمی غلطه یک کروماتیدِ جدا، کروموزم تک کروماتیدی حساب میشه و تعداد کرموزوم ها با تعداد سانترومرها در حالت طبیعی (در صورت عدم بروز جهش بزرگ) برابره