لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

بهانه متفقین برای اشغال ایران در شهریور 20 چه بود؟

   شمسی شعبانی
  4 فروردین 15:23

61 پرسش 60 پاسخ 349 امتیاز
تاریخ معاصر ایران یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

بهانه متفقین برای اشغال ایران در شهریور 20 چه بود؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   آرمین عبدالحسینی
در 13 خرداد 0:30

24 پرسش 51 پاسخ 226 امتیاز

در تیر 1320 ، انگلستان و شوروی حضور اتباع آلمانی در ایران را بهانه کرده، خواستار اخراج آنان از ایران شدند

   کاظم رستگار نسب
در 7 فروردین 11:01

15 پرسش 39 پاسخ 127 امتیاز

1-عبور از راه های ایران برای رسیدن به روسیه 2- کمک ایران به آلمان