لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

بهانه متفقین برای اشغال ایران در شهریور 20 چه بود؟

   شمسی شعبانی
  4 فروردین 15:23

37 پرسش 29 پاسخ 207 امتیاز
تاریخ معاصر ایران یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

بهانه متفقین برای اشغال ایران در شهریور 20 چه بود؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   کاظم رستگار نسب
در 7 فروردین 11:01

15 پرسش 39 پاسخ 122 امتیاز

1-عبور از راه های ایران برای رسیدن به روسیه 2- کمک ایران به آلمان