لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

یادگیری اعداد سه رقمی

   فاطمه یوسفی پور
  22 اسفند 22:49

9 پرسش 21 پاسخ 77 امتیاز
ریاضی دوم دبستان

برای یادگیری بهتر اعداد سه رقمی چه روشهایی به کار می برید؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   امیرحسین امیری
در 26 اردیبهشت 9:44

1 پرسش 16 پاسخ 25 امتیاز

رقم هارو بشماریم ههههههه