لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

مساحت پیستون خروجی در جک هیدرولیکی

   ×ـــ ṖŔ♡ƱD ـــ×
  22 اسفند 13:37

92 پرسش 223 پاسخ 2115 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

در یک جک هیدرولیکی اگر مساحت پیستون ورودی4cm2و نیروی ورودی80Nباشد؛ برای ب دست آوردن نیروی6400Nدر خروجی، مساحت پیستون خروجی چقدر باید باشد؟

?320cm2؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علیرضا پیروزی
در 23 اسفند 0:41

0 پرسش 88 پاسخ 318 امتیاز

سلام وقت بخیر.
همونطور ک گفتید ۳۲۰ سانتیمترمربع هست.
چون فشار دو طرف برابر هست داریم.
F1/A1=F2/A2
از این تساوی مقداری ک بدست آوردین درسته

-2  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   
در 26 اسفند 14:53

0 پرسش 14 پاسخ 84 امتیاز

بله 320cm2میشود.

   صبا طیبی
در 27 اسفند 17:03

7 پرسش 39 پاسخ 67 امتیاز

320cm2 یا 0.032m2

   هادی عسگری
در 23 اسفند 21:26

0 پرسش 92 پاسخ 432 امتیاز

سطح پیستون بزرگ تقسیم بر سطح پیستون کوچکتر ضربدر نیروی اولیه برابر نیروی خروجی خواهد بود
بر اساس این جمله میتوانید به جواب سوال پی ببرید

   محمدمهدی پاشاپور
در 28 اسفند 0:31

4 پرسش 36 پاسخ 49 امتیاز

320cm2