لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

حکومت تزاری روسیه

   محمدرضا وفایی
  23 بهمن 22:28

3 پرسش 16 پاسخ 46 امتیاز
مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه

حکومت تزاری روسیه چگونه سرنگون شد و پس از آن به چه نامی شناخته میشود


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   محمدرضا وفایی
در 23 بهمن 23:31

3 پرسش 16 پاسخ 46 امتیاز

حکومت تزاری روسیه طی انقلابی عظیم سرنگون شد و پس از آن نام این کشور به اتحاد جماهیر شوروی نام گذاری شد

-1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   محمدرضا وفایی
در 24 بهمن 7:13

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

حکومت تزاری روسیه طی انقلابی عظیم سرنگون شد و پس از آن نام این کشور به اتحاد جماهیر شوروی نام گذاری شد