لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

یک سی سی چند لیتر است؟

   عرفان سعدی
  22 بهمن 17:26

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
ریاضی ششم دبستان

1 سی سی چند لیتر است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   fatix.macani _2004
در 23 بهمن 18:10

24 پرسش 54 پاسخ 442 امتیاز

1CC=0/001L


 


 


 


پیروز باشی...

   آرش یاسینی
در 23 بهمن 19:01

0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

سلام عرفان جان!
جوابش میشه 1 هزارم لیتر به عبارتی 0/001

   امیر ابوالفضل مازندرانی
در 23 بهمن 18:16

1 پرسش 38 پاسخ 198 امتیاز

0/001 L

   محمدرضا کاراوند
در 30 بهمن 20:03

0 پرسش 7 پاسخ 17 امتیاز

٠/٠٠١ ليتر است

   Rana Vakili
در 30 بهمن 18:58

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

1000

   فردین قهرمانی
در 27 بهمن 11:19

0 پرسش 3 پاسخ 2 امتیاز

0/001

   محمدامین فتاحی
در 23 بهمن 19:31

0 پرسش 3 پاسخ 3 امتیاز

0/001

    Haniyeh :/
در 23 بهمن 17:51

1 پرسش 177 پاسخ 182 امتیاز

0/001 لیتر

   امیرحسین افضلی
در 23 بهمن 16:38

0 پرسش 4 پاسخ 4 امتیاز

یک هزارم لیتر
0/001

   محسن بیگی حبیب آبادی
در 22 بهمن 22:51

0 پرسش 9 پاسخ 14 امتیاز

0/001 لیتر

   حسن فتاحی
در 22 بهمن 19:57

0 پرسش 11 پاسخ 16 امتیاز

یک هزارم لیتر
یک لیتر هزار سی سی

   نگین داعی
در 22 بهمن 19:34

1 پرسش 3 پاسخ 10 امتیاز

0/001 لیتر است