لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

تقارن مرکزی چیست؟

   رضا محسنی
  22 بهمن 16:36

1 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز
ریاضی پنجم دبستان

تعریف تقارن مرکزی چیست


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   بهار زنگنه
در 30 بهمن 20:21

1 پرسش 12 پاسخ 47 امتیاز

سلام.
اگر شکلی را دور نقطه ی مرکز تقارن بچرخانیم و شکل روی خودش قرار بگیرد، شکل تقارن مرکزی دارد.
در اشکال منتظم(یعنی اینکه اندازه ی تمام ضلع ها با هم یکسان باشد)، اگر تعداد اضلاع زوج باشد، شکل دارای تقارن مرکزی است ولی در غیر این صورت، شکل تقارن مرکزی نخواهد داشت.

با سپاس از توجه شما

بدرود

   محمدرفیع محمودزهی
در 27 بهمن 18:49

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز


......

   محمدرضا کاراوند
در 30 بهمن 20:05

0 پرسش 7 پاسخ 17 امتیاز

هر گاه شكلى را نسبت به يك نقطه بچرخانيم به ميزان دلخواه تقارن مركزى گويند

   arash hemati
در 30 بهمن 19:09

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

هر گاه شکلی حول { دور } نقطه بچرخانیم و شکل روی خودش منطبق شود می گوییم ان شکل تقارن مرکزی دارد