0

کدام بیت با مفهوم عبارت ( الاعمال بالنیات ) مناسبت دارد ؟

ثبت شده در 6 آذر 95 - 14:16
ادبیات فارسی هشتم دوره اول متوسطه

کدام بیت با مفهوم عبارت ( الاعمال بالنیات ) مناسبت دارد ؟

گفت : بر من تیغ تیز افراشتی                             از چه افگندی ، مرا بگذاشتی

شیر حقم، نیستم شیر هوا                                  فعل من بر دین من باشد گوا

چون درآمد در میان ، غیر از خدا                          تیغ را دیدم نهان کردن سزا

در زمان انداخت شمشیر آن علی                          کرد او اندر غزایش کاهلی


دانلود فایل ضمیمه
   پاسخ ها : 6

پاسخ ها

1
ثبت شده در 11 آذر 12:10

پاسخ شیر حقم نیستم شیر هوا/فعل من بر دین من باشد گوا

می باشد


1
ثبت شده در 10 آذر 11:50

معنی عبارت الاعمال بالنیات : خلوص خواسته در کار هاست

جواب گزینه سه

معنی: زیرا دیدم که این خواسته به خدا نیست پس بهتر دیدم که از کشتن تو صرف نظر کنم


رضا خسروبگی    پاسخ ها : 3
0
ثبت شده در 2 دی 17:24

گزینه 3


0
ثبت شده در 8 آذر 19:08

گزینه2


حدیث حسینی    پاسخ ها : 1
0
ثبت شده در 8 آذر 6:24

گزینه 2


حسن مخلصی    پاسخ ها : 2
-2
ثبت شده در 7 آذر 6:49

 بر من تیغ تیز افراشتی                             از چه افگندی ، مرا بگذاشتی


احمد حیدری    پاسخ ها : 1
لطفا برای ارسال پاسخ ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید.