0

یک متن (ستایشی و نیایشی ) با چه لحن و حالتی خوانده میشود؟

ثبت شده در 6 آذر 95 - 14:15
ادبیات فارسی هشتم دوره اول متوسطه

یک متن (ستایشی و نیایشی ) با چه لحن و حالتی خوانده میشود؟

حالت توصیفی            حالت پند گویانه             حالت پهلوانی             حالت فروتنی


دانلود فایل ضمیمه
   پاسخ ها : 7

پاسخ ها

1
ثبت شده در 13 آذر 15:44

حالت فروتنی


آرش علوی    پاسخ ها : 2
1
ثبت شده در 8 آذر 10:43

حالت فروتنی


رضا خسروبگی    پاسخ ها : 3
0
ثبت شده در 23 آذر 13:39

فروتنی


   پاسخ ها : 0
0
ثبت شده در 12 آذر 17:22

4


0
ثبت شده در 12 آذر 17:22

4


0
ثبت شده در 11 آذر 12:13

4


0
ثبت شده در 8 آذر 12:37

متن ستایشی ونیایشی با حالت خاکساری و فروتنی خوانده میشود

 


ستاری طاهری    پاسخ ها : 1
لطفا برای ارسال پاسخ ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید.