لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

فشار در فضا چگونه است؟

   آرتین افروشه
  22 دی 19:44

1 پرسش 0 پاسخ 7 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

فشار در فضا چگونه است


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   kiyan shokri
در 22 دی 23:53

0 پرسش 6 پاسخ 16 امتیاز

فشاری در فضا وجود ندارد

   KING :)
در 22 دی 23:36

11 پرسش 79 پاسخ 123 امتیاز

در فضا فشاری وجود ندارد

   مهسا m
در 22 دی 21:23

9 پرسش 250 پاسخ 790 امتیاز

در فضا فشار وجودندارد به همین سادگی

   علی بلوچ
در 27 دی 1:17

4 پرسش 7 پاسخ 26 امتیاز

درفضا فشار اتمسفریک وجود ندارد.درواقع چون درفضا هوا وجود ندارد فشار نیز وجود ندارد و انسان نیزدرفضا نمی تواند به حیات خود ادامه بدهد

   Super Knowledge
در 22 دی 21:15

17 پرسش 104 پاسخ 496 امتیاز

در فضا فشار اتمسفریک وجود ندارد. در واقع چون در فضا هوا وجود ندارد فشار هم وجود ندارد و انسان نمی‌تواند در فضا به حیات خود ادامه دهد.

   Arshin N .
در 22 دی 22:22

8 پرسش 99 پاسخ 121 امتیاز

در فضا فشار وجود ندارد .