لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

فشار در فضا چگونه است؟

   آرتین افروشه
  22 دی 19:44

1 پرسش 0 پاسخ 7 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

فشار در فضا چگونه است


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   kiyan shokri
در 22 دی 23:53

0 پرسش 6 پاسخ 16 امتیاز

فشاری در فضا وجود ندارد

   :)S. H
در 22 دی 23:36

11 پرسش 69 پاسخ 181 امتیاز

در فضا فشاری وجود ندارد

   مهسا m
در 22 دی 21:23

7 پرسش 160 پاسخ 630 امتیاز

در فضا فشار وجودندارد به همین سادگی

   Super Knowledge
در 22 دی 21:15

6 پرسش 41 پاسخ 239 امتیاز

در فضا فشار اتمسفریک وجود ندارد. در واقع چون در فضا هوا وجود ندارد فشار هم وجود ندارد و انسان نمی‌تواند در فضا به حیات خود ادامه دهد.

   علی بلوچ
در 27 دی 1:17

4 پرسش 9 پاسخ 31 امتیاز

درفضا فشار اتمسفریک وجود ندارد.درواقع چون درفضا هوا وجود ندارد فشار نیز وجود ندارد و انسان نیزدرفضا نمی تواند به حیات خود ادامه بدهد

    :)A .N .M
در 22 دی 22:22

7 پرسش 95 پاسخ 206 امتیاز

در فضا فشار وجود ندارد .