لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

آیا یک مغعول می تواند نهاد باشد؟

   محمدصالح نظری
  22 دی 18:11

22 پرسش 71 پاسخ 386 امتیاز
فارسی و نگارش ششم دبستان

آیا یک مغعول می تواند نهاد باشد


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Super Knowledge
در 22 دی 20:42

17 پرسش 104 پاسخ 489 امتیاز

به طور همزمان خیر؛ به عبارتی «نهاد» و «مفعول» نقش‌هایی هستند که واژه‌ها می‌پذیرند. یعنی یک واژه در یک جمله نمی‌تواند هم «مفعول» و هم «نهاد» باشد. اما یک واژه در جمله‌های متفاوت می‌تواند انواع نقش‌ها را بپذیرد.
به مثال‌های زیر توجه کنید:
• علی، حسین را زد. (نهاد: علی، مفعول: حسین)
• حسین، علی را زد. (نهاد: حسین، مفعول: علی)
همان‌طور که می‌بینید، در جمله‌های بالا اسم‌های حسین و علی در دو جمله متفاوت نقش‌های گوناگونی را می‌پذیرند.

2  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   بارمان عسگری
در 28 دی 1:08

0 پرسش 26 پاسخ 176 امتیاز

خیر

   paniz vazifedan
در 21 اردیبهشت 22:25

1 پرسش 8 پاسخ 15 امتیاز

خیر به صورت همزمان خیر

   محمدرضا عفراوی
در 25 دی 20:40

0 پرسش 11 پاسخ 21 امتیاز

به طور همزمان خیر

   Saman Yazdani
در 24 دی 22:16

4 پرسش 13 پاسخ 30 امتیاز

خیر

   محمدرضا هژیرکمال
در 23 دی 21:14

0 پرسش 2 پاسخ 1 امتیاز

خیر

   مهیار ترنج زر
در 6 اسفند 19:02

0 پرسش 20 پاسخ 12 امتیاز

اقای نظری این سوال ۷۰۰ بار تکرار شده

   Sahar Hosh
در 8 بهمن 20:24

0 پرسش 19 پاسخ 19 امتیاز

نخیر

    Haniyeh :/
در 27 دی 14:22

1 پرسش 214 پاسخ 205 امتیاز

خیر

   ابوالفضل واقفی
در 26 دی 23:12

1 پرسش 2 پاسخ 4 امتیاز

خیر

   محمدرضا هژیرکمال
در 22 دی 22:00

0 پرسش 2 پاسخ 1 امتیاز

خیر

   محمد امین رستم پور
در 23 دی 11:27

0 پرسش 1 پاسخ -2 امتیاز

بله