لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

آیا یک مغعول می تواند نهاد باشد؟

   محمدصالح نظری
  22 دی 18:11

22 پرسش 59 پاسخ 421 امتیاز
فارسی ششم دبستان

آیا یک مغعول می تواند نهاد باشد


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Super Knowledge
در 22 دی 20:42

10 پرسش 85 پاسخ 360 امتیاز

به طور همزمان خیر؛ به عبارتی «نهاد» و «مفعول» نقش‌هایی هستند که واژه‌ها می‌پذیرند. یعنی یک واژه در یک جمله نمی‌تواند هم «مفعول» و هم «نهاد» باشد. اما یک واژه در جمله‌های متفاوت می‌تواند انواع نقش‌ها را بپذیرد.
به مثال‌های زیر توجه کنید:
• علی، حسین را زد. (نهاد: علی، مفعول: حسین)
• حسین، علی را زد. (نهاد: حسین، مفعول: علی)
همان‌طور که می‌بینید، در جمله‌های بالا اسم‌های حسین و علی در دو جمله متفاوت نقش‌های گوناگونی را می‌پذیرند.

2  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   بارمان عسگری
در 28 دی 1:08

0 پرسش 12 پاسخ 47 امتیاز

خیر

   محمدرضا عفراوی
در 25 دی 20:40

0 پرسش 11 پاسخ 36 امتیاز

به طور همزمان خیر

   Saman Yazdani
در 24 دی 22:16

2 پرسش 12 پاسخ 26 امتیاز

خیر

   محمدرضا هژیرکمال
در 23 دی 21:14

0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

خیر

   مهیار ترنج زر
در 6 اسفند 19:02

0 پرسش 20 پاسخ 18 امتیاز

اقای نظری این سوال ۷۰۰ بار تکرار شده

   Sahar Hosh
در 8 بهمن 20:24

0 پرسش 14 پاسخ 39 امتیاز

نخیر

   محمدرضا هژیرکمال
در 22 دی 22:00

0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

خیر

    Haniyeh :/
در 27 دی 14:22

1 پرسش 204 پاسخ 209 امتیاز

خیر

   ابوالفضل واقفی
در 26 دی 23:12

1 پرسش 2 پاسخ 4 امتیاز

خیر

   محمد امین رستم پور
در 23 دی 11:27

0 پرسش 1 پاسخ -2 امتیاز

بله