لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

فرق فاعل و نهاد چیست؟

   محمدصالح نظری
  22 دی 18:07

22 پرسش 71 پاسخ 386 امتیاز
فارسی و نگارش ششم دبستان

فرق فاعل و نهاد چیست ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Super Knowledge
در 22 دی 20:47

17 پرسش 104 پاسخ 489 امتیاز

نهاد قسمتی از جمله است که دربارۀ آن سخن می‌گوییم؛ در واقع نهاد قسمتی از جمله است که کاری را انجام می‌دهد یا حالت یا صفتی به آن نسبت داده شده است.
نهاد بر دو نوع است:
1. فاعل: به نهادی که کاری را انجام داده است فاعل می‌گویند. مانند: علی، مداد را برداشت. (فاعل: علی)
2. مسند الیه: به نهادی که به آن حالت یا صفتی نسبت داده شده است مسند الیه می‌گویند. مانند: هوا، سرد است. (مسند الیه: هوا)

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   محمد منسوبی حسینی
در 5 اسفند 20:07

0 پرسش 23 پاسخ 18 امتیاز

فاعل نوعی نهاده

   Sahar Hosh
در 8 بهمن 20:27

0 پرسش 19 پاسخ 19 امتیاز

نهاد قسمتی از جمله است که درباره ی آن خبری داده میشود (همیشه در ابتدای جمله می آید )فاعل کسی که کاری را انجام میدهد (کننده ی کار)
هر فاعلی نهاد است ولی هر نهادی فاعل نیست

   شاهین فراهانی
در 28 دی 14:14

4 پرسش 3 پاسخ 21 امتیاز

معمولا فاعل در اول جمله می اید ولی در شعر امکان دارد در هر جای جمله بیاید
درجمله معمولا نهاد در اخر جمله می اید ولی امکان دارد درشعردر اول بیاید

   آرمین محمدی چیرانی
در 22 دی 22:54

0 پرسش 13 پاسخ 12 امتیاز

نهاد جامع تر است و دو حالت دارد : فاعل و مسند الیه

   مهدی نصر
در 22 دی 21:31

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

فاعل:کسی یا جیزی که کاری را انجام میدهد