لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

how much better can you eat

   فرخ فردی پور راکی
  22 دی 17:08

1 پرسش 0 پاسخ 7 امتیاز
انگلیسی هشتم دوره اول متوسطه

جواب
how much better can you eat چی میشه


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Super Knowledge
در 22 دی 20:50

17 پرسش 104 پاسخ 489 امتیاز

همان‌طور که بیان شد معنی آن «چقدر بهتر می‌توانید بخورید؟» است.
البته فکر می‌کنم این جمله معنای درستی از نظر منطقی ندارد؛ هر چند از نظر دستوری صحیح است.
لطفاً محل کاربرد آن را بیان کنید تا بهتر بتوانیم پاسخ دهیم.
با تشکر

   شس شي
در 2 خرداد 20:38

0 پرسش 4 پاسخ 34 امتیاز

چقدر خوب می توانی بخوری.ولی اشکال د اره

   سروش شاه طاهری
در 28 اردیبهشت 14:32

5 پرسش 36 پاسخ 78 امتیاز

این سوال‌معنی نمیدهد ولی ترجمش به فارسی میشه چه قدر بهتر‌ میتوانید بخورید

   zahra Kazemi
در 6 بهمن 17:30

18 پرسش 72 پاسخ 251 امتیاز

فکر کنم این یک ایدیم باشه یعنی اصطلاحات خاص پیشنهاد می دم از یک دبیر زبان بپرسی

   Ali Hedayati
در 23 دی 13:51

0 پرسش 55 پاسخ 255 امتیاز

چه مقدار می تونی بخوری؟

   حسین کاشف
در 22 دی 22:44

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

This means how much quality your meals can have.

   محمد نجات پور
در 23 دی 17:31

0 پرسش 15 پاسخ 13 امتیاز

چقدر بهتر می توانید بخورید؟

   آران سعیدی
در 23 دی 16:27

0 پرسش 5 پاسخ 4 امتیاز

همان‌طور که بیان شد معنی آن «چقدر بهتر می‌توانید بخورید؟» است.
البته فکر می‌کنم این جمله معنای درستی از نظر منطقی ندارد؛ هر چند از نظر دستوری صحیح است.
لطفاً محل کاربرد آن را بیان کنید تا بهتر بتوانیم پاسخ دهیم.
با تشکر

   آران سعیدی
در 23 دی 16:26

0 پرسش 5 پاسخ 4 امتیاز

چگونه میوه بهتر می توانید بخورید.

    Haniyeh :/
در 22 دی 20:00

1 پرسش 214 پاسخ 205 امتیاز

معنیش میشه :


چقدر بهتر میتوانید بخورید ؟


جوابشو نمیدونم چیه:(

   فاطمه حسن زاده
در 24 دی 23:23

0 پرسش 1 پاسخ -1 امتیاز

خب بستگی داره تو چه جمله ای اومده