لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

آیا حالت فیزیکی اکثر نافلزات به صورت گاز است؟

   .MEHRDAD M
  21 دی 18:01

11 پرسش 74 پاسخ 193 امتیاز
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

در کتابی عبارت زیر را دیدم :
《 حالت فیزیکی اکثر نافلزات به صورت گاز است 》
آیا این جمله درست است ؟ نظر خود را توضیح دهید


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   آراد ابراهیمی مقدم
در 21 بهمن 10:31

2 پرسش 132 پاسخ 626 امتیاز

بله درسته

   Amirhosseyn Heydarzadeh
در 27 دی 19:21

0 پرسش 95 پاسخ 485 امتیاز

درست است

بله درسته .توضیح مفصلش اینه:تعریف فلز ،خواص آن و ساختمان فلزی

فلزات گروه مهمی از عناصر را تشکیل می دهند که معمولا الکترونهای مدار آخر خود را به راحتی از دست می دهند . در کریستال بندی فلزات الکترونها به راحتی می‌توانند حرکت کنند در نتیجه فلزات هادی خوب الکتریسته هستند و ترکیبات آنها معمولا الکتروسیتهای خوبی تشکیل می دهند فلزات در مدار آخر خود کمتر از چهار الکترون دارند . بنابراین آنها در ترکیباتی که به عنوان فلز وارد می شوند ظرفیتشان چهار ویا کمتر از چهار است مانند کلرید سدیم (NaCl) کلرید کلسیم
((Cacl2 اکسید آهن ( Fe2o3) III و کلرید قلع IV که در آنها سدیم ، کلسیم ، آهن و قلع به ترتیب با ظرفیتهای یک دو سه و چهار خود وارد شده اند .

فلزات گاهی در ترکیبات به صورت نافلز وارد می شوند مانند دی کرومات پتاسیم ( SnCl4) که در آن کروم به صورت نافلز وبا ظرفیت شش وارد شده است ودر اینجا دیده می شود که ظرفیت آن بیش از چهار است جالب است که فلز مشهور آلومینیوم با وجودی که در ترکیبات فقط به صورت سه ظرفیتی آن بیش از چهار است جالب است که فلز مشهور آلومینیوم با وجودی که در ترکیبات فقط به صورت سه ظرفیتی شرکت می کند ، ولی با همین ظرفیت سه به صورت نافلز دیده می شود ، مانند آلومینات سدیم . ( NaAlO2)

تمام عناصر فلزی به جز جیوه در دمای معمولی جامد هستند جیوه دارای نقطه ذوب پایین 39 درجه سانتیگراد می باشد تنگستن بالاترین نقطه ذوب را بین فلزات دار است . ( 3400 0c)

تعداد زیادی از عناصر جدول تناوبی فلز هستند فلزات دارای جلالی مخصوص به خود هستند که بسیار زود قابل تشخیص می باشند . همچنین فلزات هادی های خوب الکتریسته و گرما می باشند.

از خوّاص دیگر فلزات می توان از خاصیت چکش خواری آنها نام برد که البته کروم حالتی شکننده دارد فلزات را می توان به صورت ورقه های نازک و طویل در آورد و عملا تولید ورقهای آهنی و فولادی برای ساختن اتومبیلها و قسمت های مختلف ساختمانها ، استفاده از این خاصیت فلزات است بعضی ازفلزات مانند آهن و کروم سخت هستند . در صورتی که فلزاتی از قبیل مس و سرب نرم تری باشند فلزات قلیای بسیار نرم می باشند به طوری که می توان آنها را با چاقو برید . از اختلاط بعضی از فلزها آلیاژ ها به دست می آیند که اکثر آنها خواصی بهتر از فلزات اولیه خود دارند ،مانند مفرغ که از اختلاط مس و قلع به دست می آید و آلیاژی زنگ نزن است ویا آلیاژهای آهن که انواع فولاد سخت را تشکیل می دهند .

خواص شیمیایی فلزات کاملا متغیر است بعضی از فلزات مانند طلا و پلاتین از

نظر شیمیایی غیر فعال هستند این ویژگی طلا و پلاتین همراه با کمیاب بودن آنها باعث شده است که این دو فلز بسیار گران بوده وبرای ساختن زینت آلات به کار روند از طرف دیگر تعدادی از فلزات از قبیل فلزات قلیایی به قدری فعال هستند که در طبیعت به حالت آزاد یافت نمی شوند .

به طور کلی فلزات با غیر فلزات ترکیب شده و ترکیباتی به نام نمک تولید می کنند این ترکیبات یونی عموما سخت ودیر ذوب هستند .

چگالی فلزات تغییرات وسیعی دارد از همه عناصر جامد ، سیستم پایین ترین را سهیم بالاترین چگالی را دارند با این همه اکثر فلزات در مقایسه با نافلزات جامد چگالی نسبتا بالایی دارند فلزات گروه IA وIIA که فلزات سبک نامیده می شوند از این قاعده مستثنی هستند به طور کلی بیشتر فلزات نقاط ذوب و جوش نسبتا بالایی دارند با اینکه بعضی از آنها مانند جیوه نقطه ذوب پایینی دارند ود ردمای معمولی مایعند .

عناصر اصلی

در جدول مند لیف عناصر به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند عناصر اصلی و عناصر واسطه عناصر اصلی در گروههایی تحت عنوان گروههای A مرتب شده اند گروههای IIA,IA در طرف چپ جدول و گروههای IIIA تا VIIIA در طرف راست جدول قرار دارند .

عناصر واسطه درگروههایی تحت عنوان گروههای B مرتب شده اند این گروهها بین گروه IIA و IIIAدر میانه جدول قرار دارند .

در این قسمت فلزات گروههای اصلی و گروههای A معرفی می شود .


فلزات گروه IA

فلزات این گروه عبارتند از سدیم ، پتاسیم ، روبیدیم ، سنریم و فرانسیم .

ترکیبات این فلزات به طور کلی در آب بسیار انحلال پذیرند ئیدرو اکسیدهای این فلزات خاصیت بازی شدید از خود نشان می دهند والکترولیتهای قوی هستند به همین علت این فلزات را فلزات قلیایی نیز می نامند نمکهای اسیدهای ضعیف آنها خاصیت بازی دارند مانند کربنات سدیم ( Na2Co3)

این فلزات واکنش پذیر ترین گروه فلزات راتشکیل می دهند به طوری که هیچ یک از آنها به حالت آزاد در طبیعت یافت نمی شود این فلزات به صورت ترکیبات یونی در طبیعت وجود دارند وهمه آنها به وسیله بر قکافت نمکهای خشک و مذاب تهیه می شوند فلزات قلیایی به دلیل نرمی و واکنش پذیری شیمیایی هرگز کاربرد

ساختاری ندارند .

عناصر گروه IA فلزاتی نقره ای رنگ هستند و سزیم کمی به رنگ زرد طلایی است این عناصر نسبتا نرم بوده (می توان آنها را با چاقو برید ) ونقاط ذوب و جوش پایینی دارند نقطه ذوب ، نقطه جوش و سختی این فلزات با افزایش عدد اتمی کاهش می یابد . این فلزات رساناهای خوبی برای گرما و الکتریسته هستند و چگالی آنها بسیار پایین است .

سدیم و پتاسیم فراوانترین اعضای این گروه هستند ترکیبات عنصر سبکتر این گروه ،یعنی سیتیم ودو عنصر سنگینتر این گروه ، یعنی روبیدیم و سزیم نسبتا کمیابند . عنصر فرانسیم در بعضی فرایندهای پرتو زای طبیعی تشکیل می گردد همه ایزوتوپهای انها پرتوزا بوده ونیم عمر کوتاه دارند واین عنصر فوق العاده کمیاب است .

واکنش پذیرترین عنصر گروه IA در اکثر موارد سزیم است ولیتیم معمولا کمترین واکنش پذیری را دارد .

فلزات قلیایی هرگاه درمعرض تابش قرار می گیرند ، الکترون گسیل می کنند ( اثر فوتو الکتریک ) سزیم که به آسانی الکترون بیرون می دهد در ساخت فوتوسل مصرف می شود فوتوسل علائم نوری را به علائم الکتریکی تبدیل می کند ودر نورسنجی و چشم الکتریکی به کار می رود .فلزات گروه IIA

فلزات این گروه عبارتند از بریلیم ، منیزیم ،کلسیم ، باریم ، ورادیم .

ئیدرو اکسیدهای این فلزات مانند ئیدرواکسیدهای فلزات قلیایی خاصیت بازی دارند وهمچنین جزء مهمی از پوسته زمین را تشکیل می دهند به همین علت این فلزات قلیایی خاکی نیز می نامند . البته ئیدرواکسیدهای آنها ازنظر بازی از ئیدروکسیدهای فلزات قلیایی ضعیف ترند .

این فلزات دومین گروه فلزات را از نظر واکنش پذیری تشکیل می دهند و به همین علت در طبیعت به حالت آزد یافت نمی شوند معمولا آنها را به وسیله برقکافت کلرید مذاب تهیه می کنند تعدادی از ترکیبات این فلزات به میزان قابل توجه در آب حل نمی شوند .

فراوانترین عناصر این گروه منیزیم و کلسیم هستند منیزیم از نظر فراوانی دومین عنصر فلزی است که در آب دریا یافت می شود این فلز به علت سرعت سوختن ونور و حرارت زیادش برای آتشبازی وبمب آتشزا به کار می رود کلسیم فلزی است سفید نقره فام که به آسانی با چاقو بریده نمی شود کربنات کلسیم (CaCO3) فراوانترین ترکیب و قلیایی خاکی در پوسته زمین است استرانسیم و باریم در طبیعت به صورت سولفات و کربنات وجود دارند .

از سولفات باریم به عنوان رنگ سفید استفاده می شود استرانسیم فلزی است سفید و سخت که شبیه کلسیم می باشد ودر آتشبازی به کار می رود رادیم آخرین عنصر گروه IIA عنصری نایاب است و کلیه ایزوتوپهای آن پرتو زاهستند .

فلزات گروه IIA نسبت به فلزات گروهIAنقاط ذوب و جوش بالاتر و چگالی بیشتری دارند واز آنها سخت ترند بریلیم آن قدر سخت است که می تواند شیشه را خط بیندازد و تمایلی به شکنندگی دارد درجه سختی این فلزات با افزایش عدد اتمی تنزّل می کند علی رغم تمایل این فلزات به شکنندگی هر یک از آنها را می توان بدون شکستگی تا حدودی چکش کاری و نورد کرد تمام فلزات قلیایی خاکی سفید و جلای نقره ای دارند وهمچنین رسانای خوب برقند .

فلزات گروه IIIA

فلزات این گروه عبارتند از آلومینیم ، گاسیم ، ایندیم ،تالیم

این فلزات فلزاتی سفید ونرم هستند ونقطه ذوب نسبتا پایینی دارند نقطه جوش آنها با افزایش عدد اتمی تنزل می کند این عناصر در ترکیبات معمولا به صورت فلز وارد می شوند ولی ترکیبات نا فلزی هم دارند مانند آلومینات پتاسیم ( KAlO2)

آلومینیم که معروفترین عنصر این گروه می باشد ، فراوانترین فلز قشر زمین است که به صورت اکسید حدود 5/7 درصد از قشر جامد زمین را تشکیل می دهد این فلز سبک و زود گداز است واستحکام آن زیاد نیست آلومینیم جریان برق را به خوبی هدایت می کند ( به جای سیمهای مس از آن استفاده می شود ) ودر صنعت از ساختمان پیستون اتومبیلها گرفته تا بدنه ماشینها وهواپیماها مورد استفاده قرار می گیرد.

گالیم ، ایندیم و تالیم به ندرت یافت می شوند نقطه ذوب گالیم به طور غیر عادی پایین است ( 300c ونقطه جوش آن بالاست) ( 20700c به همین علت این فلز یک دامنه میعان استثنایی دارد گالیم گاهی به عنوان سیال دماسنج به کار برده می شود ایندیم فلز نادری است که به دلیل نرمی و کمیاب بودن آن کاربرد ساختاری مهمی ندارد .

این فلز به دلیل جلای فلزی زیاد ، گاهی در ساختن آینه های مخصوص به کار برده می شود تالیم فلزی نرم به رنگ سفید مایل به آبی است این فلز شبیه سرب است ولی به اندازه آن چکش خوار نیست رسانایی الکتریکی تالیم کم است .

فلزات گروه IV A

فلزات این گروه عبارتند از ژرمانیم ، قلع و سرب

ژرمانیم فلزی سخت ،سفید و شکننده است که به تازگی به مقدار زیاد در ساخت پیلهای فوتو ولتایی ( باطریهای خورشیدی ) به کار برده می شود ودر بین فلزات این گروه بالاترین نقطه ذوب را دارد ژرمانیم جامد دارای ساختار شبکه الماس است

ورسانندگی الکتریکی آن مانند نیم فلزات می باشد .

قلع فلزی بسیار زود گداز و چکش خوار به رنگ سفید به مایل به نقره ای است که نقطه ذوب آن نسبتا پایین است قابلیت ورق شدن قلع زیاد است اگرصفحات قلع را تا کنند صدایی شنیده می شود که به آن فریاد قلع می گویند . علت این صدا برخورد بلورهای قلع به یکدیگر می باشد .

سرب فلزی نرم سنگین ،چکش خوار و برگ شدنی است که مقطع تازه آن نقره ای رنگ وبراق است این فلز به علت نداشتن استحکام کششی ، قابل مفتول شدن نیست و جریان الکتریسته را هم در مقایسه با بقیه فلزات به خوبی هدایت نمی کند به همین علت و همچنین به علت زود گداز بودن آن از سیمهای سربی در فیوزها استفاده می شود .

فلزات گروه IV A در طبیعت فراوان نیستند . این فلزات به هر دو صورت فلز و نافلز وارد ترکیبات می شوند از ترکیبات نا فلزی این گروه می توان استاناتها (ترکیبات قلع ) ، پلمباتها ( ترکیبات سرب ) و ژرماناتها ( ترکیبات ژرمانیم ) رانام برد .

فلزات گروه VA

فلزات این گروه عبارتند از آنتیموان و بسیموت

آنتیموان فلزی به رنگ سفید مایل به آبی است این فلز چکش خوار ونرم نیست ورسانای ضعیفی برای جریان برق است . آنتیموان گاهی غیر فلز معرفی می شود ولی در کانی شناسی شبه فلز نامیده می شود کاربرد عمده آنتیموان در آلیاژهاست .

بسیموت فلزی به رنگ سفید مایل به خاکستری با زمینه قرمز است که گاه به شکل طبیعی درمقادیر کم یافت می شود این فلز یکی از معدود فلزاتی است که حجم آن هنگام انجماد افزایش می یابد هنگام تغییر از حالت مایع به جامد به میزان 32/3 درصد منبسط می شود بیسموت به عنوان عامل آلیاژ دهنده کاربردهای متنوعی دارد .

هر دوی این فلزات بسیار تردند و به سهولت به گرد تبدیل می شوند .

عناصر واسطه

عناصر واسطه بین گروههای IIIA , IIA در شکل طویل جدول تناوبی قرار دارند . سومین و چهارمین ردیف عناصر واسطه که به ترتیب شامل لانتانیدها و آکتینید می باشند ، عناصر واسطه داخلی نامیده می شوند .

کلیه عناصر واسطه فلز می باشند بسیاری از فلزات واسطه ، مخصوصا اولین ردیف این عناصر فلزات فعال هستند . این فلزات به طور کلی دارای نقاط ذوب و جوش و تبخیر بالایی هستند عناصر گروهII B ( روی کلادمیم وجیوه ) ازاین قاعده کلی مستثنی هستند جیوه در شرایط عادی مایع است وهمه عناصر این گروه نقطه ذوب نسبتا پایینی دارند و تبخیر آنها نسبتا آسان است اکثر فلزات واسطه رسانای خوب گرما و برق هستند عناصر گروه IB از این جهت وضع ممتازی دارند البته میل ترکیبی عناصر این گروه بسیار کم است به طوری که در طبیعت غالبا به حالت آزاد یافت می شوند .

فلزات گروه IB

فلزات این گروه عبارتند از مس ، نقره ، طلا

مس در طبیعت به مقدار زیاد به حالت آزاد یافت می شود و به همین علت از جمله نخستین فلزاتی است که مورد استفاده بشر قرار گرفته است این فلز به صورت ترکیب نیز در طبیعت وجود دارد مس را معمولا با حرارت دادن اکسید یا کربنات آن درزغال استخراج می کنند این فلز رنگ سرخی دارد و پس از نقره بهتر از تمام فلزات گرما و برق را از خودعبور می دهد .

نقره فلزی سفید و درخشنده و صیقل پذیراست که نوررا به خوبی منعکس می کند به همین جهت در ساختمان آینه ها به کار می رود ( آینه ورقه نازکی از نقره است که به وسیله یک صفحه شیشه نگه داری می شود ) نقره خالص از مس نرمتر واز طلا

سخت تر است نقره گرما و برق را بهتر از تمام فلزات از خود عبور می دهد .

طلا معمولا در طبیعت به حالت آزاد یافت می شود این امر نشان دهنده میل ترکیبی بسیار کم آن است .

طلای خالص ، نرم و بسیار سنگین است و قابلیت چکش خواری و مفتول شدن آن از تمام فلزات بیشتر است طلا تنها فلز زرد رنگ است .

فلزات گروه IIB

فلزات این گروه عبارتند از روی ، کادمیم و جیوه .

روی در طبیعت به حالت آزاد وجود ندارد و معمولا به صورت ترکیب یافت می‌شود روی را از طریق استخراج آن از سنگ معدنهایش به دست می آورند . قطب منفی بیشتر پیلهای الکتریکی را از روی می سازند .

مهمترین مصرف روی در تهیه آهن سفید ( آهن گالوانیزه ) است آهن سفید را از طریق فرو بردن ورقه های آهن در روی گداخته یا از طریق آبکاری الکتریکی به دست می آورند .

کادمیم فلزی سفید رنگ است که در طبیعت به صورت سولفید کادمیم ( Cds) و جود دارد این فلز چون به سختی زنگ می زند برای حفظ آهن و فولاد به کار می رود.

جیوه معمولا به حالت آ‎زاد در طبیعت یافت نمی شود . مهمترین سنگ معدن آن شنگرف نام دارد شنگرف را در مجاورت هوا حرارت می دهند ، جیوه بخار شده در خارج از کوره به مایع تبدیل می شود بخارات جیوه زهر آگین هستند به همین علت بیشتر سعی می کنند استخراج این فلز از راه تجزیه الکتریکی صورت گیرد . تمام فلزها( به غیر از آهن ، نیکل و پلاتین ) در جیوه حل می شوند و آلیاژی به نام ملقمه تشکیل می دهند جیوه در وسایلی از قبیل ترموستر و دماسنج ودر دندانسازی برای ملقمه کردن آمالگام به کار می رود . از بخار جیوه برای چراغهای فلورسان استفاده
میشود.

   مبینا حسینی
در 21 اردیبهشت 15:39

3 پرسش 80 پاسخ 97 امتیاز

بله
برم مایع است

   zahra Kazemi
در 2 بهمن 20:09

18 پرسش 72 پاسخ 251 امتیاز

بله درسته

   زهرا خاصیان
در 26 دی 11:00

1 پرسش 15 پاسخ 30 امتیاز

بله درسته مثل هلیم هیدروژن اکسیژن نیتروژن و ... که کلا 18 تا هستند

   Saman Yazdani
در 24 دی 22:14

4 پرسش 13 پاسخ 30 امتیاز

بله درسته بیشتر نافلزات گازی و فلزات جامد به غیر از جیوه

   امیر ابوالفضل مازندرانی
در 24 دی 14:15

1 پرسش 41 پاسخ 181 امتیاز

بله درسته

   مریم راستگردانی
در 23 دی 20:02

1 پرسش 8 پاسخ 12 امتیاز

بله
این مبحث در کتاب علوم سیر تا پیاز هفتم گاج توضیح داده شده

   Ali Hedayati
در 23 دی 13:35

0 پرسش 55 پاسخ 255 امتیاز

بله درسته .توضیح مفصلش اینه:تعریف فلز ،خواص آن و ساختمان فلزی

فلزات گروه مهمی از عناصر را تشکیل می دهند که معمولا الکترونهای مدار آخر خود را به راحتی از دست می دهند . در کریستال بندی فلزات الکترونها به راحتی می‌توانند حرکت کنند در نتیجه فلزات هادی خوب الکتریسته هستند و ترکیبات آنها معمولا الکتروسیتهای خوبی تشکیل می دهند فلزات در مدار آخر خود کمتر از چهار الکترون دارند . بنابراین آنها در ترکیباتی که به عنوان فلز وارد می شوند ظرفیتشان چهار ویا کمتر از چهار است مانند کلرید سدیم (NaCl) کلرید کلسیم
((Cacl2 اکسید آهن ( Fe2o3) III و کلرید قلع IV که در آنها سدیم ، کلسیم ، آهن و قلع به ترتیب با ظرفیتهای یک دو سه و چهار خود وارد شده اند .

فلزات گاهی در ترکیبات به صورت نافلز وارد می شوند مانند دی کرومات پتاسیم ( SnCl4) که در آن کروم به صورت نافلز وبا ظرفیت شش وارد شده است ودر اینجا دیده می شود که ظرفیت آن بیش از چهار است جالب است که فلز مشهور آلومینیوم با وجودی که در ترکیبات فقط به صورت سه ظرفیتی آن بیش از چهار است جالب است که فلز مشهور آلومینیوم با وجودی که در ترکیبات فقط به صورت سه ظرفیتی شرکت می کند ، ولی با همین ظرفیت سه به صورت نافلز دیده می شود ، مانند آلومینات سدیم . ( NaAlO2)

تمام عناصر فلزی به جز جیوه در دمای معمولی جامد هستند جیوه دارای نقطه ذوب پایین 39 درجه سانتیگراد می باشد تنگستن بالاترین نقطه ذوب را بین فلزات دار است . ( 3400 0c)

تعداد زیادی از عناصر جدول تناوبی فلز هستند فلزات دارای جلالی مخصوص به خود هستند که بسیار زود قابل تشخیص می باشند . همچنین فلزات هادی های خوب الکتریسته و گرما می باشند.

از خوّاص دیگر فلزات می توان از خاصیت چکش خواری آنها نام برد که البته کروم حالتی شکننده دارد فلزات را می توان به صورت ورقه های نازک و طویل در آورد و عملا تولید ورقهای آهنی و فولادی برای ساختن اتومبیلها و قسمت های مختلف ساختمانها ، استفاده از این خاصیت فلزات است بعضی ازفلزات مانند آهن و کروم سخت هستند . در صورتی که فلزاتی از قبیل مس و سرب نرم تری باشند فلزات قلیای بسیار نرم می باشند به طوری که می توان آنها را با چاقو برید . از اختلاط بعضی از فلزها آلیاژ ها به دست می آیند که اکثر آنها خواصی بهتر از فلزات اولیه خود دارند ،مانند مفرغ که از اختلاط مس و قلع به دست می آید و آلیاژی زنگ نزن است ویا آلیاژهای آهن که انواع فولاد سخت را تشکیل می دهند .

خواص شیمیایی فلزات کاملا متغیر است بعضی از فلزات مانند طلا و پلاتین از

نظر شیمیایی غیر فعال هستند این ویژگی طلا و پلاتین همراه با کمیاب بودن آنها باعث شده است که این دو فلز بسیار گران بوده وبرای ساختن زینت آلات به کار روند از طرف دیگر تعدادی از فلزات از قبیل فلزات قلیایی به قدری فعال هستند که در طبیعت به حالت آزاد یافت نمی شوند .

به طور کلی فلزات با غیر فلزات ترکیب شده و ترکیباتی به نام نمک تولید می کنند این ترکیبات یونی عموما سخت ودیر ذوب هستند .

چگالی فلزات تغییرات وسیعی دارد از همه عناصر جامد ، سیستم پایین ترین را سهیم بالاترین چگالی را دارند با این همه اکثر فلزات در مقایسه با نافلزات جامد چگالی نسبتا بالایی دارند فلزات گروه IA وIIA که فلزات سبک نامیده می شوند از این قاعده مستثنی هستند به طور کلی بیشتر فلزات نقاط ذوب و جوش نسبتا بالایی دارند با اینکه بعضی از آنها مانند جیوه نقطه ذوب پایینی دارند ود ردمای معمولی مایعند .

عناصر اصلی

در جدول مند لیف عناصر به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند عناصر اصلی و عناصر واسطه عناصر اصلی در گروههایی تحت عنوان گروههای A مرتب شده اند گروههای IIA,IA در طرف چپ جدول و گروههای IIIA تا VIIIA در طرف راست جدول قرار دارند .

عناصر واسطه درگروههایی تحت عنوان گروههای B مرتب شده اند این گروهها بین گروه IIA و IIIAدر میانه جدول قرار دارند .

در این قسمت فلزات گروههای اصلی و گروههای A معرفی می شود .


فلزات گروه IA

فلزات این گروه عبارتند از سدیم ، پتاسیم ، روبیدیم ، سنریم و فرانسیم .

ترکیبات این فلزات به طور کلی در آب بسیار انحلال پذیرند ئیدرو اکسیدهای این فلزات خاصیت بازی شدید از خود نشان می دهند والکترولیتهای قوی هستند به همین علت این فلزات را فلزات قلیایی نیز می نامند نمکهای اسیدهای ضعیف آنها خاصیت بازی دارند مانند کربنات سدیم ( Na2Co3)

این فلزات واکنش پذیر ترین گروه فلزات راتشکیل می دهند به طوری که هیچ یک از آنها به حالت آزاد در طبیعت یافت نمی شود این فلزات به صورت ترکیبات یونی در طبیعت وجود دارند وهمه آنها به وسیله بر قکافت نمکهای خشک و مذاب تهیه می شوند فلزات قلیایی به دلیل نرمی و واکنش پذیری شیمیایی هرگز کاربرد

ساختاری ندارند .

عناصر گروه IA فلزاتی نقره ای رنگ هستند و سزیم کمی به رنگ زرد طلایی است این عناصر نسبتا نرم بوده (می توان آنها را با چاقو برید ) ونقاط ذوب و جوش پایینی دارند نقطه ذوب ، نقطه جوش و سختی این فلزات با افزایش عدد اتمی کاهش می یابد . این فلزات رساناهای خوبی برای گرما و الکتریسته هستند و چگالی آنها بسیار پایین است .

سدیم و پتاسیم فراوانترین اعضای این گروه هستند ترکیبات عنصر سبکتر این گروه ،یعنی سیتیم ودو عنصر سنگینتر این گروه ، یعنی روبیدیم و سزیم نسبتا کمیابند . عنصر فرانسیم در بعضی فرایندهای پرتو زای طبیعی تشکیل می گردد همه ایزوتوپهای انها پرتوزا بوده ونیم عمر کوتاه دارند واین عنصر فوق العاده کمیاب است .

واکنش پذیرترین عنصر گروه IA در اکثر موارد سزیم است ولیتیم معمولا کمترین واکنش پذیری را دارد .

فلزات قلیایی هرگاه درمعرض تابش قرار می گیرند ، الکترون گسیل می کنند ( اثر فوتو الکتریک ) سزیم که به آسانی الکترون بیرون می دهد در ساخت فوتوسل مصرف می شود فوتوسل علائم نوری را به علائم الکتریکی تبدیل می کند ودر نورسنجی و چشم الکتریکی به کار می رود .فلزات گروه IIA

فلزات این گروه عبارتند از بریلیم ، منیزیم ،کلسیم ، باریم ، ورادیم .

ئیدرو اکسیدهای این فلزات مانند ئیدرواکسیدهای فلزات قلیایی خاصیت بازی دارند وهمچنین جزء مهمی از پوسته زمین را تشکیل می دهند به همین علت این فلزات قلیایی خاکی نیز می نامند . البته ئیدرواکسیدهای آنها ازنظر بازی از ئیدروکسیدهای فلزات قلیایی ضعیف ترند .

این فلزات دومین گروه فلزات را از نظر واکنش پذیری تشکیل می دهند و به همین علت در طبیعت به حالت آزد یافت نمی شوند معمولا آنها را به وسیله برقکافت کلرید مذاب تهیه می کنند تعدادی از ترکیبات این فلزات به میزان قابل توجه در آب حل نمی شوند .

فراوانترین عناصر این گروه منیزیم و کلسیم هستند منیزیم از نظر فراوانی دومین عنصر فلزی است که در آب دریا یافت می شود این فلز به علت سرعت سوختن ونور و حرارت زیادش برای آتشبازی وبمب آتشزا به کار می رود کلسیم فلزی است سفید نقره فام که به آسانی با چاقو بریده نمی شود کربنات کلسیم (CaCO3) فراوانترین ترکیب و قلیایی خاکی در پوسته زمین است استرانسیم و باریم در طبیعت به صورت سولفات و کربنات وجود دارند .

از سولفات باریم به عنوان رنگ سفید استفاده می شود استرانسیم فلزی است سفید و سخت که شبیه کلسیم می باشد ودر آتشبازی به کار می رود رادیم آخرین عنصر گروه IIA عنصری نایاب است و کلیه ایزوتوپهای آن پرتو زاهستند .

فلزات گروه IIA نسبت به فلزات گروهIAنقاط ذوب و جوش بالاتر و چگالی بیشتری دارند واز آنها سخت ترند بریلیم آن قدر سخت است که می تواند شیشه را خط بیندازد و تمایلی به شکنندگی دارد درجه سختی این فلزات با افزایش عدد اتمی تنزّل می کند علی رغم تمایل این فلزات به شکنندگی هر یک از آنها را می توان بدون شکستگی تا حدودی چکش کاری و نورد کرد تمام فلزات قلیایی خاکی سفید و جلای نقره ای دارند وهمچنین رسانای خوب برقند .

فلزات گروه IIIA

فلزات این گروه عبارتند از آلومینیم ، گاسیم ، ایندیم ،تالیم

این فلزات فلزاتی سفید ونرم هستند ونقطه ذوب نسبتا پایینی دارند نقطه جوش آنها با افزایش عدد اتمی تنزل می کند این عناصر در ترکیبات معمولا به صورت فلز وارد می شوند ولی ترکیبات نا فلزی هم دارند مانند آلومینات پتاسیم ( KAlO2)

آلومینیم که معروفترین عنصر این گروه می باشد ، فراوانترین فلز قشر زمین است که به صورت اکسید حدود 5/7 درصد از قشر جامد زمین را تشکیل می دهد این فلز سبک و زود گداز است واستحکام آن زیاد نیست آلومینیم جریان برق را به خوبی هدایت می کند ( به جای سیمهای مس از آن استفاده می شود ) ودر صنعت از ساختمان پیستون اتومبیلها گرفته تا بدنه ماشینها وهواپیماها مورد استفاده قرار می گیرد.

گالیم ، ایندیم و تالیم به ندرت یافت می شوند نقطه ذوب گالیم به طور غیر عادی پایین است ( 300c ونقطه جوش آن بالاست) ( 20700c به همین علت این فلز یک دامنه میعان استثنایی دارد گالیم گاهی به عنوان سیال دماسنج به کار برده می شود ایندیم فلز نادری است که به دلیل نرمی و کمیاب بودن آن کاربرد ساختاری مهمی ندارد .

این فلز به دلیل جلای فلزی زیاد ، گاهی در ساختن آینه های مخصوص به کار برده می شود تالیم فلزی نرم به رنگ سفید مایل به آبی است این فلز شبیه سرب است ولی به اندازه آن چکش خوار نیست رسانایی الکتریکی تالیم کم است .

فلزات گروه IV A

فلزات این گروه عبارتند از ژرمانیم ، قلع و سرب

ژرمانیم فلزی سخت ،سفید و شکننده است که به تازگی به مقدار زیاد در ساخت پیلهای فوتو ولتایی ( باطریهای خورشیدی ) به کار برده می شود ودر بین فلزات این گروه بالاترین نقطه ذوب را دارد ژرمانیم جامد دارای ساختار شبکه الماس است

ورسانندگی الکتریکی آن مانند نیم فلزات می باشد .

قلع فلزی بسیار زود گداز و چکش خوار به رنگ سفید به مایل به نقره ای است که نقطه ذوب آن نسبتا پایین است قابلیت ورق شدن قلع زیاد است اگرصفحات قلع را تا کنند صدایی شنیده می شود که به آن فریاد قلع می گویند . علت این صدا برخورد بلورهای قلع به یکدیگر می باشد .

سرب فلزی نرم سنگین ،چکش خوار و برگ شدنی است که مقطع تازه آن نقره ای رنگ وبراق است این فلز به علت نداشتن استحکام کششی ، قابل مفتول شدن نیست و جریان الکتریسته را هم در مقایسه با بقیه فلزات به خوبی هدایت نمی کند به همین علت و همچنین به علت زود گداز بودن آن از سیمهای سربی در فیوزها استفاده می شود .

فلزات گروه IV A در طبیعت فراوان نیستند . این فلزات به هر دو صورت فلز و نافلز وارد ترکیبات می شوند از ترکیبات نا فلزی این گروه می توان استاناتها (ترکیبات قلع ) ، پلمباتها ( ترکیبات سرب ) و ژرماناتها ( ترکیبات ژرمانیم ) رانام برد .

فلزات گروه VA

فلزات این گروه عبارتند از آنتیموان و بسیموت

آنتیموان فلزی به رنگ سفید مایل به آبی است این فلز چکش خوار ونرم نیست ورسانای ضعیفی برای جریان برق است . آنتیموان گاهی غیر فلز معرفی می شود ولی در کانی شناسی شبه فلز نامیده می شود کاربرد عمده آنتیموان در آلیاژهاست .

بسیموت فلزی به رنگ سفید مایل به خاکستری با زمینه قرمز است که گاه به شکل طبیعی درمقادیر کم یافت می شود این فلز یکی از معدود فلزاتی است که حجم آن هنگام انجماد افزایش می یابد هنگام تغییر از حالت مایع به جامد به میزان 32/3 درصد منبسط می شود بیسموت به عنوان عامل آلیاژ دهنده کاربردهای متنوعی دارد .

هر دوی این فلزات بسیار تردند و به سهولت به گرد تبدیل می شوند .

عناصر واسطه

عناصر واسطه بین گروههای IIIA , IIA در شکل طویل جدول تناوبی قرار دارند . سومین و چهارمین ردیف عناصر واسطه که به ترتیب شامل لانتانیدها و آکتینید می باشند ، عناصر واسطه داخلی نامیده می شوند .

کلیه عناصر واسطه فلز می باشند بسیاری از فلزات واسطه ، مخصوصا اولین ردیف این عناصر فلزات فعال هستند . این فلزات به طور کلی دارای نقاط ذوب و جوش و تبخیر بالایی هستند عناصر گروهII B ( روی کلادمیم وجیوه ) ازاین قاعده کلی مستثنی هستند جیوه در شرایط عادی مایع است وهمه عناصر این گروه نقطه ذوب نسبتا پایینی دارند و تبخیر آنها نسبتا آسان است اکثر فلزات واسطه رسانای خوب گرما و برق هستند عناصر گروه IB از این جهت وضع ممتازی دارند البته میل ترکیبی عناصر این گروه بسیار کم است به طوری که در طبیعت غالبا به حالت آزاد یافت می شوند .

فلزات گروه IB

فلزات این گروه عبارتند از مس ، نقره ، طلا

مس در طبیعت به مقدار زیاد به حالت آزاد یافت می شود و به همین علت از جمله نخستین فلزاتی است که مورد استفاده بشر قرار گرفته است این فلز به صورت ترکیب نیز در طبیعت وجود دارد مس را معمولا با حرارت دادن اکسید یا کربنات آن درزغال استخراج می کنند این فلز رنگ سرخی دارد و پس از نقره بهتر از تمام فلزات گرما و برق را از خودعبور می دهد .

نقره فلزی سفید و درخشنده و صیقل پذیراست که نوررا به خوبی منعکس می کند به همین جهت در ساختمان آینه ها به کار می رود ( آینه ورقه نازکی از نقره است که به وسیله یک صفحه شیشه نگه داری می شود ) نقره خالص از مس نرمتر واز طلا

سخت تر است نقره گرما و برق را بهتر از تمام فلزات از خود عبور می دهد .

طلا معمولا در طبیعت به حالت آزاد یافت می شود این امر نشان دهنده میل ترکیبی بسیار کم آن است .

طلای خالص ، نرم و بسیار سنگین است و قابلیت چکش خواری و مفتول شدن آن از تمام فلزات بیشتر است طلا تنها فلز زرد رنگ است .

فلزات گروه IIB

فلزات این گروه عبارتند از روی ، کادمیم و جیوه .

روی در طبیعت به حالت آزاد وجود ندارد و معمولا به صورت ترکیب یافت می‌شود روی را از طریق استخراج آن از سنگ معدنهایش به دست می آورند . قطب منفی بیشتر پیلهای الکتریکی را از روی می سازند .

مهمترین مصرف روی در تهیه آهن سفید ( آهن گالوانیزه ) است آهن سفید را از طریق فرو بردن ورقه های آهن در روی گداخته یا از طریق آبکاری الکتریکی به دست می آورند .

کادمیم فلزی سفید رنگ است که در طبیعت به صورت سولفید کادمیم ( Cds) و جود دارد این فلز چون به سختی زنگ می زند برای حفظ آهن و فولاد به کار می رود.

جیوه معمولا به حالت آ‎زاد در طبیعت یافت نمی شود . مهمترین سنگ معدن آن شنگرف نام دارد شنگرف را در مجاورت هوا حرارت می دهند ، جیوه بخار شده در خارج از کوره به مایع تبدیل می شود بخارات جیوه زهر آگین هستند به همین علت بیشتر سعی می کنند استخراج این فلز از راه تجزیه الکتریکی صورت گیرد . تمام فلزها( به غیر از آهن ، نیکل و پلاتین ) در جیوه حل می شوند و آلیاژی به نام ملقمه تشکیل می دهند جیوه در وسایلی از قبیل ترموستر و دماسنج ودر دندانسازی برای ملقمه کردن آمالگام به کار می رود . از بخار جیوه برای چراغهای فلورسان استفاده
میشود.

   A N .
در 22 دی 13:09

8 پرسش 107 پاسخ 127 امتیاز

بله . صفحه 26 کتابت رو نگاه کن.

   مهسا اصلانی
در 22 دی 10:39

3 پرسش 30 پاسخ 59 امتیاز

آگر به کتاب صفحه 26 مراجعه کنی جواب سوالتو میفهمی

   بهار برکابی اقدم
در 21 دی 22:46

5 پرسش 30 پاسخ 58 امتیاز

بله توی صفحه 26 هم گفته شده .